Artikel från Lunds universitet

Växtätande insekter påverkar skogarnas ekosystem. Betydligt mer än tidigare känt, visar en studie från Lunds universitet. Småkrypen bidrar bland annat till att jordens näringsämnen urlakas och avger mer koldioxid.

Forskarna slår även fast att temperaturerna kan komma att stiga som ett resultat av att de växtätande insekterna blir fler i vissa regioner.

Genom omfattande metaanalyser har en forskargrupp vid Lunds universitet för första gången undersökt hur växtätande insekter påverkar markprocesser i skogliga ekosystem globalt. I studien undersöker forskarna jordarnas biologiska och biogeokemiska reaktioner.

När skadade växtdelar, kadaver och utsöndringsprodukter från insekter träffar jordytan ökar omsättningen av kol och näringsämnen. Något som leder till att skogsmarken lakas ur och släpper ifrån sig mer koldioxid.

Ökad växthusurladdning

– Andelen växtätande insekter kan komma att öka på grund av klimatförändringarna, framför allt i kalla områden där mycket kol är lagrat i marken. Detta kommer att påverka skogarnas ekosystem och leda till ökad växthusgasurladdning och potentiellt stigande temperaturer, säger Dan Metcalfe, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

I den nya studien slår forskarna fast att insekter och större däggdjur påverkar markprocesser på ett liknande sätt. Detta trots att de har väldigt olika populationsutveckling och födovanor.

– Insekter är mer specialiserade på födans källa och kan dessutom öka sin population med 50 till 100 gånger från en säsong till en annan. Detta gör att de växtätande insekterna ibland kan rubba skogsekosystemen mycket mer än de växtätande däggdjuren, säger Dan Metcalfe.

Fler insekter, färre däggdjur

Forskarna hoppas att de nya resultaten kan komma till praktisk användning genom att matas in i klimatmodeller. Men också att studien kan bidra till mer forskning kring hur växtätande djur påverkar markprocesser i tropiska och nordliga skogar, som utgör 80 procent av jordens samlade skogsmark men som är väldigt underrepresenterade i forskningslitteraturen.

– Att förstå hur ekosystem fungerar är avgörande för att kunna förutsäga och bekämpa klimatförändringar. Medan däggdjuren blir färre globalt så tyder mycket på att andelen växtätande insekter kommer att öka i vissa regioner i en varmare värld, säger Dan Metcalfe.

Vetenskaplig artikel:

Below‐ground responses to insect herbivory in ecosystems with woody plant canopies: A meta‐analysis. Journal of Ecology.

Kontakt:

Dan Metcalfe, universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet, dan.metcalfe@nateko.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera