Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Om permafrosten tinar kommer uppvärmningen av jorden att gå ännu snabbare, utsläppen av växthusgaser kommer att mångdubblas, isar smälta och havsnivåerna stiga. Att stoppa uppvärmningen innan 1,5 grader, kan hindra jordens normalt permanent frusna delar från att smälta, menar ledande klimatforskare från bland annat Stockholms universitet.

När klimatförhandlingarna i Madrid går mot sitt slut uppmanar en grupp ledande forskare, bland annat från Stockholms universitet, världens länder att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C.

Med rapporten Cryosphere1.5 ° Report hoppas forskarna få världens ledare att sträva efter 1,5 graders uppvärmning som ett skyddsnät för planeten. Man pekar på de konsekvenser som uppstår om kryosfären smälter. Kryosfären är ett samlingsbegrepp för jordens frusna delar – permafrost, havsis, glaciärer, snö och inlandsisar.

– Tinande permafrost kommer att öka utsläppen av metan, en kraftig växthusgas som ökar uppvärmningen på kort sikt, säger Gustaf Hugelius från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet och en av de ledande författarna av rapporten.

Höjda havsnivåer

– Dessa utsläpp kommer i sin tur att snabba på minskningen av den den arktiska havsisen och smälta inlandsisar på Grönland och i Antarktis, vilket leder till höjda havsnivåer, säger Gustaf Hugelius.

Rapporten konstaterar att det finns en stor risk för en oåterkallelig havsnivåökning vid 2 °C, det kan röra sig om 12 – 20 meter eller mer på lång sikt. Rapporten lyfter också fram de konsekvenser som en ökad havsförsurning kan få på fisket i polarhaven. Rapporten beskriver också en framtid där nästan inga glaciärer kommer att finans kvar utanför Himalaya och de polära regionerna, vilket tillsammans med minskad snötillgång kommer att påverka vattenförsörjningen för miljontals människor.

Cryosphere1.5 ° Report

I rapporten Cryosphere1.5 ° Report kombineras resultaten av FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapporter om 1,5 ° (2018) och Ocean och Cryosphere (2019) – samt även den forskning som har bedrivits sedan dess. Rapporten är skriven och granskad av över 40 IPCC-forskare och andra ledande forskare med kryosfären som ämnesområde. Den uppmanar världens regeringar att sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över den förindustriella nivån.

– Det finns ett stort behov så här i slutfasen av klimatförhandlingarna för beslutsfattarna att vara medvetna om de risker som vi står inför om vi inte agerar för att skydda kryosfären den del av jordens yta och atmosfär som består av is och snö, säger Pam Pearson, chef för International Cryosphere Climate Initiative som har koordinerat rapporten och fortsätter:

Mänsklighetens utsläppsfönster minskar

– Vi behöver alla se till att 1,5 graders uppvärmning är det verkliga skyddsnätet, säger han.

Forskarna konstaterar  att stigande temperaturer utsätter jorden och mänskligheten för irreversibla förändringar under århundraden framöver. Ett av de viktigaste budskapen till klimatmötet är därför att man tar hänsyn till de växthusgasutsläpp som sker från tinande permafrost.

Forskning visar att snabba, lokala processer (så kallade thermokarst) orsakar större utsläpp än man tidigare trott. Dessa utsläpp minskar mänsklighetens utsläppsfönster för att nå givna temperaturmål och detta måste beaktas vid förhandlingarna.

– Ny forskning bekräftar att enbart utsläppen från permafrost kommer att minska vårt utsläppsfönster för 1,5-gradersmålet med en tredjedel,  säger Gustaf Hugelius från Bolincentret.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera