Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kreativitet och kreativ kunskap är nyckelfaktorer för innovation inom modeindustrin, både för befintliga företag och helt nya. Nyutbildade modedesigners är tidiga med entreprenörskap och hittar egna lösningar för att gå runt.

Sverige är internationellt känt som en viktig spelare inom mode. Men framtidens modeindustri behöver bli mer hållbar, och det kräver utveckling.

Nyutbildade modedesigners är en källa till kunskapsintensivt, innovativt entreprenörskap som bidrar till industrins omformning och utveckling, menar Erik Gustafsson, som har studerat modeskapare och kunskapens roll för entreprenörskap, i en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Jag vill bredda förståelsen för vilka möjligheter det finns att applicera kreativitet och kreativ kunskap efter examen från en modeutbildning. Det är något som är essentiellt för uppkomsten av nya innovativa idéer och företag som kan driva modet framåt, säger Erik Gustafsson.

Nya modedesigners vill starta eget

Han har fokuserat på den svenska modeindustrin, där han har intervjuat nyutexaminerade modedesigners för att få en tydligare bild av vilka vägar de ser som möjliga efter examen, och hur dessa vägar kan tillåta dem att använda sin kreativitet och kreativa kunskap. En väg är entreprenörskap, men sannolikheten för att man ska ta klivet och starta eget är beroende av modeskaparens vilja, och hur lätt eller svårt hen upplever att det är. Avsaknaden av nödvändiga resurser, som finansiellt kapital, och förhållandevis låg industri- och affärskunskap är faktorer som försvårar processen.

– Studierna visar att de flesta nyutexaminerade modeskapare tänker på entreprenörskap som en möjlig väg framåt, men det är inte så vanligt att det blir så, i alla fall inte till en början, säger Erik Gustafsson.

Genom att följa individer under ett antal år, och göra uppföljande intervjuer, har Erik Gustafsson kunnat se att den entreprenöriella intentionen redan på kort sikt stärks. Detta som ett uttryck för en vilja att i större grad kunna använda sin kreativitet och kreativa kunskap.

Mer kreativitet i eget företag

– Kombinationen av att inte känna att den egna kreativiteten och kunskapen kommer till nytta i den position man har, och en ökad förståelse för hur man kan få tillgång till nödvändiga resurser, verkar tillsammans leda till en ökad entreprenöriell intention och i slutändan också ökat entreprenörskap.

Tidigare forskning inom entreprenörskap har visat att de som startar egna företag ofta redan har förhållandevis stor industrierfarenhet. Modeskaparna däremot väljer denna väg redan efter bara några år.

– En intressant observation här är också att se hur dessa designers skapar kombinationer av lösningar för att kunna förverkliga sin dröm, till exempel genom konsultuppdrag eller undervisning som ett sätt för att täcka kostnaderna för det egna kreativa skapandet, säger Erik Gustafsson.

Han menar att rollen som enskild designern är underskattad, inte minst i relation till dagens ständigt ökande diskussion kring hållbarhet och omställningen av etablerade mönster.

– Genom att bereda väg för denna nya generations synsätt på mode, som fenomen och artefakt, kan nya idéer kring design mynnar ut i något mer hållbart.

Avhandling:

Fashioning a Knowledge Intensive Entrepreneur?

Kontakt:

Erik Gustafsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, erik.gustafsson@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera