Brussels, Belgium. 21st February 2019. Swedish 16-years-old climate activist Greta Thunberg takes part in a march for the environment and the climate organised by students
Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Delar av landets skolor ger eleverna ledigt för att kunna delta i “Skolstrejk för klimatet”, på andra har elever tvingats strejka från skolan, alltså uteblivit utan att få ledigt. En studie vid Jönköping University visar att svenska lärare är splittrade i synen på om elever ska ges ledigt eller ej för att demonstrera.

Resultaten visar på olika uppfattningar, men också osäkerhet bland många lärare om vem som bestämmer om ledighet i den här typen av situationer på deras skola. På frågan om vem de tycker ska bestämma om elever ska få delta i en klimatmanifestation på skoltid svarade flest ”rektor” (40 procent) följt av ”vårdnadshavare” (25 procent).

Spännvidden i synen på frågan bland lärarna var stor visade det sig i studiens öppna svar:

”Om man får ledigt för att strejka är det per definition ingen strejk. Som lärare kan jag sympatisera med en skolstrejk, men ger jag eleven ledigt för att strejka fråntar jag samtidigt eleven sin möjlighet att strejka.”

”Detta är en icke-fråga. Det är skolplikt.”

”Detta är ett statement denna generation behöver göra för att få till en förändring.”

På frågan ”Vem bestämmer i praktiken?” var det möjligt att ange fler svar. 21 procent svarade att de inte vet vem som bestämmer om ledighet för en klimatmanifestation. Bland övriga alternativ angav 41 procent att rektor bestämmer. Därefter kom ”enskild lärare” (15 procent) och ”vårdnadshavare” (12 procent).

”Fridays for future” – lämpligt att undervisa om eller ej?

Studien visar också på olika syn på lämpligheten att behandla ”Fridays for future” i undervisningen. På frågan om hur lämpligt det är, inom olika ämnen är svarsbilden också splittrad.

Inom de samhällsvetenskapliga ämnena ansåg en knapp majoritet av lärarna, 52 procent, att det är mycket lämpligt att behandla ”Fridays for future” i undervisningen. 8 procent av lärarna svarade att det inte alls är lämpligt. Inom de naturvetenskapliga ämnen gav 39 procent av lärarna betyget ”mycket lämpligt” och 13 procent menade att det inte alls var lämpligt.

Lärare inom språk mest splittrade

Ämnen som engelska och hem- och konsumentkunskap utmärker sig genom att synen på lämpligheten att undervisa om ”Fridays for future” i dessa ämnesområden är kraftigt polariserad bland lärarna.

Studien genomfördes som en enkät till lärare och rektorer i Sverige. 1 098 personer svarade. Resultaten visar också att en stor majoritet av de som svarat, anser att det är ”mycket lämpligt” att undervisa om klimatfrågan i allmänhet i skolan.

Kontakt:

Per Askerlund, docent vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, per.askerlund@ju.se
Ellen Almers, docent vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, ellen.almers@ju.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera