Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur mycket kontorsarbetare rör sig på jobbet hänger samman med hur arbetsplatsen är utformad – men även organisation, företagskultur, hälsotillstånd och arbetsbelastning påverkar aktivitetsnivån.

– Resultaten tyder på att det kan finnas en gräns för hur mycket man kan minska sittandet bland kontorsarbetare, säger Viktoria Wahlström, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet.

Viktoria Wahlström har analyserat resultat från två studier i sin avhandling. Den första studien följde tjänstemän som flyttade till två olika kontorstyper – antingen rum i så kallat cellkontor, eller till en öppen aktivitetsbaserad flexkontorsmiljö. Parallellt med flytten genomfördes ett hälsofrämjande program på båda kontoren för att minska sittandet och öka den fysiska aktiviteten på arbetstid och fritid.

I denna studie gick de som flyttade till flexkontoret mer på jobbet, jämfört med gruppen som flyttade till cellkontor. En liten ökning av aktivitet kunde ses i båda grupperna även under fritiden.

Gåband vid arbetsplatsen

I den andra studien lottades hälften av försökspersonerna, 40 personer, att få ett gåband installerat vid sitt skrivbord. De uppmanades att använda gåbandet minst en timma per arbetsdag. Den andra hälften arbetade som vanligt vid sina höj- och sänkbara skrivbord.

I studien gick gruppen med gåband mer på arbetet vid alla uppföljningar jämfört med kontrollgruppen, men samtidigt minskade gåbandsgruppen sin medel- och högintensiva fysiska aktivitet under fritiden.

I båda studierna mättes fysisk aktivitet, stillasittande och kroppsmått regelbundet. Deltagarna fick också svara på enkätfrågor om sin hälsa och sitt arbete. Som avslutning genomfördes intervjuer bland de anställda.

Den sammanfattande bilden av rörelsemätningarna, enkätdata och intervjuer visar att rörelse på kontoret påverkas av många faktorer. Åtgärder för att minska sittande bör innefatta både arbetstid och fritid, samt vara skräddarsydda så att de passar i organisationen.

– Det är viktigt att erbjuda olika möjligheter till ökad fysisk aktivitet så att var och en kan välja det som passar en bäst utan att störa verksamheten, säger Viktoria Wahlström som är utbildad Fysioterapeut vid Vårdhögskolan i Göteborg.

Avhandling:

Interventions for increased physical activity among office workers, Viktoria Wahlström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Kontakt:

Viktoria Wahlström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, viktoria.wahlstrom@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera