Artikel från Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har hittat små syntetiska molekyler som kan blockera själva födelsen av nya proteiner i bakterier. Och därmed hämma bakteriers tillväxt. 

Många olika typer av antibiotika fungerar på så sätt att de blockerar bakteriernas förmåga att tillverka proteiner. Proteintillverkning är den viktigaste processen för bakteriers tillväxt och den består av ett antal olika delmoment. Nu har forskare vid Uppsala universitet för första gången hittat små syntetiska molekyler som kan blockera själva födelsen av nya proteiner, då de släpps loss från ribosomen (den maskin i cellen som tillverkar dem).

Tre miljoner molekyler undersöktes

De små molekylerna vaskades fram med hjälp av stora datorberäkningar där cirka tre miljoner molekyler undersöktes för att se om de hade rätt storlek, form och andra egenskaper.

Detta ledde till en topplista på 60 molekyler som sedan undersöktes experimentellt. Det visade sig mycket riktigt att några av dessa både kunde blockera proteiners födelse i biokemiska provrörsexperiment och att de även hade förmågan att döda levande bakterier. Dessa småmolekyler är det första exemplet på specifika hämmare av själva termineringfasen av proteinsyntesen, något som man länge sökt efter.

Upptäckten är resultatet av ett ingående samarbete mellan tre olika forskargrupper vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, ledda av forskarna Johan Åqvist, Suparna Sanyal och Dan Andersson.

Kontakt:

Johan Åqvist, johan.aqvist@icm.uu.se

Vetenskaplig artikel:

Inhibition of translation termination by small molecules targeting ribosomal release factors, Scientific Reports,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera