Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hög arbetsbelastning och negativ inställning till migranter, påverkar hur arbetet med migranter upplevs. Större handlingsutrymme i hur arbetet utformas kan dämpa den negativa effekten. Det visar en undersökning av anställda på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

I en avhandling i socialt arbete från Lunds universitet framkommer att personer som arbetar med migranter inom välfärdsorganisationer och har en negativ inställning till dem, kan uppleva sitt arbete med dem som mer belastande.

Det finns redan kvalitativ forskning som visar att socialarbetare som är negativ inställda till migranter bemöter dem sämre i sitt arbete.

– Utifrån detta blev jag intresserad av att göra en större undersökning om välfärdsarbetares attityder till migranter i sitt arbete som krävde ett kvantitativt grepp, säger Carolin Schütze, socionom och doktor i socialt arbete vid Lunds universitet och numera postdoc vid Copenhagen Business School.

I undersökningen besvarade cirka 1600 anställda på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en digital enkät. Resultaten från enkäten visar att det inte bara är attityder mot migranter som spelar roll. Sannolikheten för att arbetet med migranter  upplevdes som svårare ökade även när arbetsbelastningen upplevdes som hög.

Mer tolerans genom minskad arbetsbelastning

– Detta är ganska komplext och något man måste forska mer om. Men att minska arbetsbelastningen är ju ett sätt, liksom att ge ökat handlingsutrymme, säger Carolin Schütze.

I de organisationer som Carolin Schütze undersökt genomförs förändringar som belastar välfärdsarbetare. Förändringarna kan handla om ökade effektivitetskrav, minskat handlingsutrymme samt även de känslor av osäkerhet som det nya arbetsklimatet ger upphov till.

Även om tidigare kvantitativ forskning visar att det finns ett positivt samband mellan positiva attityder och graden av kontakt med migranter hos befolkningen överlag, vet vi fortfarande lite om hur denna kunskap om kontakt förhåller sig i relation till faktorer som arbetsbelastning, betonar Carolin Schütze.

Avhandling:

Attityder mot migranter påverkar hur arbetet med migranter upplevs

Kontakt:

Carolin Schütze, carolin.schutze@soch.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera