Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fruktätande apor gillar alkohol i koncentrationer som kan bildas i jäst frukt, men verkar inte använda alkohol som en källa till extra kalorier. Det talar emot att idén att primaters förkärlek för övermogen frukt speglar ett evolutionärt ursprung till alkoholism hos människan.

När mikroorganismer får övermogen frukt att jäsa bildas alkohol. En del forskning har tytt på att fruktätande apor kanske använder denna alkohol i kosten som en källa till extra kalorier. Nu har forskare från Linköpings universitet och Universidad Veracruzana i Mexiko prövat den idén.

I ett första experiment, som utfördes på en fältstation i Mexiko, fick åtta stycken spindelapor välja mellan rent kranvatten eller låga koncentrationer av alkohol. Alkoholhalterna varierade mellan 0,5 och 3 procent alkohol, vilket motsvarar koncentrationer som kan bildas naturligt i jäsande frukt. Forskarna fann att djuren kunde detektera etanol i så låga koncentrationer som 0,5 procent. Som jämförelse är människans detektionströskel för etanol 1,34 procent. Aporna valde alla alkoholhalter upp till 3 procent framför vatten.

Mycket känsliga för etanolsmaken

– Resultaten visar att fruktätande spindelapor är utomordentligt känsliga för smaken av etanol. Vi såg också att de föredrar denna alkohol när den erbjuds i koncentrationer som förekommer naturligt i jäst frukt, säger professor Matthias Laska vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet.

I nästa test fick spindelaporna välja mellan en sockerlösning spetsad med etanol eller en sockerlösning av samma koncentration utan alkohol. Här var det tydligt att djuren föredrog sockerlösningen som innehöll alkohol. Men när aporna ställdes inför valet mellan en alkoholspetsad sockerlösning och en högkoncentrerad sockerlösning utan etanol blev resultatet ett annat. I det fallet föredrog djuren tydligt alternativet med rent socker, även när blandningen med socker och alkohol innehöll tre gånger så mycket kalorier.

Sötman viktigare än alkoholen

I ett liknande experiment fick spindelaporna välja mellan puréad frukt spetsad med etanol eller ren fruktpuré. Testerna med sockerlösning och med fruktpuré med eller utan tillägg av alkohol tyder på att sötma, och därigenom kolhydratinnehåll, kan vara en viktigare faktor för spindelapornas preferenser jämfört med de kalorier som alkoholen bidrar med.

– Fynden stöder därför inte idén att etanol i kosten används av fruktätande primater som en källa till extra kalorier. På liknande sätt stöder våra resultat inte heller tanken att icke-humana primaters förkärlek för övermogen frukt som innehåller alkohol speglar ett evolutionärt ursprung till alkoholism hos människan, säger Matthias Laska.

Vetenskaplig artikel:

Taste responsiveness of spider monkeys to dietary ethanol. Dausch Ibanez D, Hernandez Salazar LT och Laska M, (2019), Chemical Senses, publicerad online 11 augusti 2019

Kontakt:

Matthias Laska, professor vid institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet, matthias.laska@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera