Tema

Stressade hjärtan kan avhjälpa organbristen

Vart fjärde hjärta som undersöks för eventuell donation riskerar att väljas bort på grund av stressutlöst hjärtsvikt, ett tillstånd som enligt ny forskning saknar betydelse för utfallet av en transplantation. Resultaten öppnar för uppemot 30 procent fler hjärttransplantationer.

– Att systematiskt omhänderta dessa hjärtan skulle innebära ett genombrott för hjärttransplantationsverksamheten och fler patienter skulle kunna accepteras för transplantation, konstaterar Jonatan Oras, narkos- och intensivvårdläkare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Studien bygger på uppgifter om 641 potentiella hjärtdonatorer i Sverige under åren 2006-2016. Det handlar om hjärndöda personer som under sin livstid sagt ja till donation, eller vars efterlevande gett klartecken.

Hos hela 24 procent av de potentiella donatorerna rådde stressutlöst hjärtsvikt, eller broken heart syndrome, som innebär att en del av hjärtat har nedsatt funktion medan övriga delar slår som de ska. Tillståndet uppstår till följd av det kraftiga stresspåslag som ses vid utvecklandet av hjärndöd.

Hjärtan som återhämtar sig snabbt

Funktionsnedsättningen verkar vara övergående, hjärtat återhämtar sig inom några timmar eller dygn. Samtidigt finns det rekommendationer som säger att dessa hjärtan inte bör transplanteras.

Selekteringen ser därför olika ut på olika håll. Transplantationscentrum i Göteborg har sedan tidigare goda kliniska erfarenheter av att låta transplantera hjärtan med stressutlöst hjärtsvikt, och i den aktuella studien fanns 42 sådana fall.

Resultaten visar att utfallet för mottagaren inte blev annorlunda när hjärtat hade stressutlöst hjärtsvikt. Inte heller dödligheten påverkades utan låg i båda grupperna på förväntade 20 procent efter tio år.

Nedsättning tycks tillfällig men mer forskning krävs

– Nedsättningen av hjärtfunktionen tycks vara tillfällig, det är inte kranskärlssjukdom eller annan hjärtsjukdom som ligger bakom nedsättningen, vilket stämmer väl med stressutlöst hjärtsvikt. När man gör upprepade undersökningar av dessa hjärtan ser man att funktionen återhämtar sig snabbt, säger Jonatan Oras.

Den aktuella studien kommer att följas av fler, för att verifiera resultaten. Att inte behöva välja bort donatorer med stressutlöst hjärtsvikt ses som särskilt angeläget eftersom tillståndet oftare uppstår hos unga, med hjärtan som annars lämpar sig väl för donation.

– Vi uppskattar att man skulle kunna öka tillgången på hjärtdonatorer med 20-30 procent om dessa hjärtan kan användas, avslutar Jonatan Oras.

Vetenskaplig artikel:

Left ventricular dysfunction in potential heart donors and its influence on recipient outcomes, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

Kontakt:

Jonatan Oras, jonatan.oras@vgregion.se

Stressade hjärtan kan avhjälpa organbristen

 lästid ~ 2 min