Tema

Möjligt minska allvarliga cykelolyckor

Cykelolyckor är idag de olyckor som leder till flest allvarliga skador i trafiken. Att fler använde hjälm skulle minska antalet allvarliga skador. Men bättre underhåll av cykelbanor och förbättrad utformning av trottoarkanter skulle också kunna minska olyckorna. Liksom automatiska nödbromsningssystem som gör att bilen stannar innan den kör på en cyklist. 

I Sverige står cyklister för närmare hälften av alla allvarliga trafikskador. När olyckan sker är risken att skadas 29 gånger högre för en cyklist jämfört med när någon krockar i en bil.

– Via registerdata har jag kunnat se att omkring 20 procent av de cyklister som skadades blev sjukskrivna under minst två veckor, säger Maria Ohlin, som skrivit en avhandling om cykelsäkerhet vid Göteborgs universitet.

Cyklister skadar huvud, ben, höfter och axlar
I avhandlingen har hon ringat in vilka skador bland cyklister som påverkar hälsan under lång tid, och hur de sker. Det som lyfts fram som mer allvarligt är till exempel skador på huvudet, benen, höfterna och axlarna.

– Att huvudskador ofta leder till svåra konsekvenser är känt sedan innan. Men jag visar också att andra skadetyper kan ge långsiktiga besvär, säger Maria Ohlin.

Singelolyckor oftast allvarligast

Det är främst i samband med singelolyckor som de allvarliga skadorna inträffar. I inte mindre än 70 procent av olyckorna är bara en enskild cyklist inblandad, enligt en genomgång av enkätsvar från omkring 950 personer som råkat illa ut.

Maria Ohlin har också analyserat omständigheter och olycksförlopp i samtliga 950 olyckor för att se vad som skulle kunna ha förhindrat skador bland cyklister.

Hjälm, underhåll och trafikseparering viktigast

Hennes slutsats är att störst effekt med lägst antal åtgärder skulle uppnås genom att kombinera de insatser som Trafikverket lyft fram som särskilt viktiga för cyklisters säkerhet  – hjälmanvändning, säkra passager, samt bättre underhåll av cykelbanor – med förbättrad utformning av trottoarkanter och kantstenar samt att så långt som möjligt separera cyklister från både motorfordon och fotgängare.

Mycket av det som Maria Ohlin lyfter fram görs idag men inte i tillräckligt stor utsträckning och är av den karaktären att de snabbt skulle kunna göras i större utsträckning. Bland annat pekar hon på underhåll.

– Att förbättra underhållet av cykelbanor, till exempel med vinterväghållning, är en viktig insats som idag görs, men som måste ske mer systematiskt, enligt Maria Ohlin.

Ny teknik kan minska cykelolyckorna

Mjukare och energiabsorberande asfalt är också något som skulle behöva vidareutvecklas och genomföras i större utsträckning. Även implementeringen av automatisk nödbroms på personbilar, som gör att de bromsar innan de kör på cyklister, skulle  vara effektiva insatser och bör enligt Maria införas i snabbare takt..

– Det finns inga genvägar, det krävs ett omfattande och systematiskt arbete. Redan idag finns det åtgärder som kan förverkligas i större skala för att få ner olyckstalen. Och vi behöver få saker att hända, säger Maria Ohlin.

Kontakt: 

Maria Ohlin,  maria.ohlin@gu.se

Avhandlingen:

How to Make Bicycling Safer – Identification and Prevention of Serious Injuries among Bicyclists 

Möjligt minska allvarliga cykelolyckor

 lästid ~ 2 min