Chongqing Skyline
Chongqing, China cityscape.
Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När städer växer försvinner jordbruksmark i närområdet. Istället låter man skogar bli åkermark. Det bidrar till skogsskövling i regnskogar och gör också att städer blir sårbara ur ett försörjningsperspektiv. Det menar Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

– De megastäder som nu i expressfart växer i Asien och i Afrika gör det på planetens bördigaste jordbruksmark. Och det sker i en skala som får återverkningar på vår gemensamma förmåga att producera mat i framtiden, säger Stephan Barthel.

Städerna måste ha mat

Forskare kan nu visa att de stora och växande städerna kompenserar sin brist på jordbruksmark genom att avskoga helt andra platser på planeten. Och den mark som då används behöver vara tre till fyra gånger så stora som dem man förlorar, därför att skogsmarken är tre till fyra gånger mindre produktiv.

– Vi ser det till exempel i Brasilien. Och när man odlar upp skogar förloras biologisk mångfald och en viktig kapacitet att lagra kol. Att kolinlagringen minskar kommer att späda på klimatförändringarna, säger Stephan Barthel.

Stadsjordbruken slås ut nu

Han förklarar att städer historiskt har månat väldigt mycket om att stadsjorden ska vara produktiv, med cirkulära flöden. Man har av tradition också tagit hand om restprodukter, som matrester och gödsel eftersom man varit  beroende av dem. I det globala syd finns fortfarande fungerande stadsjordbruk till stor del, men den ekonomiska globaliseringen gör att stadsjordbruken nu försvinner

– Det måste då kompenseras för att städerna ska ha en livsmedelstrygghet och då försvinner skogarna, ofta de tropiska regnskogarna. Kina och Indien, köper också upp mark i Afrika, Östeuropa och Sydamerika och späder på den här processen.

”Problemet är inte ens uppmärksammat”

Stephan Barthel säger att de här stadsjordbruken finns överallt i alla städer och man måste visa att de är betydelsefulla och även ge dem stöd, i kombination med lokala lagar så att de skyddas som om de vore naturreservat.

– Vi föreslår en strategi där global politik för markanvändning, med en FN-resolution likt den om att minska förlusten av biologisk mångfald, kombineras med regional planering och lokal ledning. Detta som stöd till lokala politiker, för lösningarna finns lokalt och regionalt.

– Problemet är inte ens uppmärksammat, man ser bara fördelarna i att staden växer. Det finns så många kortsiktiga ekonomiska fördelar med växande städer som ökade skatteintäkter, bostäder som byggs, jobb som skapas. Ja, listan kan göras lång, säger Stephan Barthel.

Läs mer:

Urbanisering hotar jordens bästa odlingsmark

Global urbanisering och livsmedelsproduktion i direkt konkurrens om mark: Utnyttja platser för att minska påverkan på SDG2 och på jordsystemet.

Kontakt: 
Stephan Barthel docent i Geospatial informationsteknik och föreståndare för Urban Studio vid Högskolan i Gävle, stephan.barthel@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera