Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Världens kvinnor har passerat männen ifråga om övervikt. Mest ökar övervikten på landsbygden i rika länder. Även i Sverige är folk på landet mer överviktiga än i stan, men här är det fortfarande männen som är tjockast. Det visar en stor internationell studie av utvecklingen av kroppsmasseindex, BMI.

– Klart oroande. Att svälten i världen minskar är givetvis i grunden väldigt positivt, men tyvärr verkar det som att länder på ekonomisk uppgång gärna tar efter det sämsta av den rika världens vanor, säger Stefan Söderberg, professor i kardiologi vid Umeå universitet och ansvarig för en av de svenska studier som ingår i den internationella studien.

Män med stillasittande jobb och kulmage, är en klassisk bild av övervikt. Men i verkligheten är bilden betydligt mer komplex än så, visar en internationell sammanställning. Faktum är att världens kvinnor har något högre BMI än männen. Under perioden 1985 och 2017 ökade det genomsnittliga BMI i världen som helhet med drygt två enheter till 24,7 för kvinnor och 24,4 för män. Kroppsmasseindex, BMI, är ett mått på vikt i förhållande till kroppslängd. Indexet räknas fram genom att dividera vikten i kilo med kroppslängden i centimeter i kvadrat. Över 25 räknas som övervikt, över 30 som fetma.

Ojämn fördelning

I nästan alla grupper skedde en ökning mellan 1985 och 2017, men ökningen är väldigt ojämnt fördelad. I världen som helhet ökade boende på landsbygden i genomsnitt sitt BMI mer än boende i städer. Även detta var dock ojämnt fördelat. Det är framför allt i rika länder och länder på ekonomisk uppgång som landsbygdsborna ökar mest. Det kan delvis förklaras med att tillgången till snabbmat och snabba kolhydrater i rika länder har ökat mer på landsbygden än i städerna, där sådant fanns redan tidigare. Andra faktorer är att det ofta är sämre möjligheter till fysisk aktivitet på landet än i städerna med sitt större utbud av aktiviteter och anläggningar för träning.

I de fattigaste länderna är däremot ökningen av BMI störst i städerna. Det beror sannolikt på livsstilsförändringar med minskad fysisk aktivitet och mer snabbmat i städerna, samtidigt som livsvillkoren på landsbygden i fattiga länder fortfarande är kärvare än i städerna.

Skillnaderna är också mycket stora mellan olika länder. Smalast av alla under perioden var kvinnorna på landsbygden i Bangladesh som 1985 hade ett BMI på 17,7, medan kvinnorna på amerikanska Samoaöarna var exakt dubbelt så feta 2017 med ett BMI på 35,4.

Överviktiga svenskar

Sverige ligger något över världsgenomsnittet med ett BMI på 26,3 för män och 24,9 för kvinnor. Sedan 1985 är det en ökning med drygt två BMI-enheter för svenska män, respektive en BMI-enhet för kvinnorna. För både svenska män och kvinnor är värdena ungefär en halv enhet högre på landet än i stan. De svenska männen ligger därmed numera i genomsnitt över gränsen för övervikt. Det gör även kvinnorna på landsbygden med ett BMI på 25,4, medan kvinnorna i stan balanserar strax under överviktsgränsen.

– Även om man inte ska stirra sig blind på enbart BMI, är övervikt en av de viktigaste faktorerna bakom hjärtkärlsjukdom. Andra riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck ökar dessutom med övervikt. Det vore därför en vinst för folkhälsan om BMI kunde sjunka istället för att öka. Det gäller många länder, inklusive Sverige, säger Stefan Söderberg.

Sammanställningen bygger på över 2 000 olika delstudier i 190 länder inom ramen för nätverket NCD Risk factor collaboration. Totalt ingår 112 miljoner människor i statistiken. Delar av det svenska materialet kommer från befolkningsstudien Monica som är en långtidsstudie med 12 000 deltagare i Norrbotten och Västerbotten. Det svenska underlaget består totalt av 832 000 personer. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Kontakt:

Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, stefan.soderberg@umu.se

Vetenskaplig artikel:

Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults. Nature Letter

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera