Professor Stefan Östersjö som spelar aeolisk gitarr.
Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Musiker har i alla tider inspirerats av natur och levnadsmiljö i sin skapandeprocess. Men få har skapat musik i direkt interaktion med omgivningarna. Forskare som besökt Piteå hamn i Bottenviken har komponerat tillsammans med naturen, i jakt på ljud som inte går att uppfatta med blotta örat.

– Med hjälp av sensorer, hydrofoner och en aeolisk gitarr skapade vind, gitarr och den omgivande ljudmiljön en enhet som gemensamt navigerade i de förutsättningar som platsen hade i ögonblicket, säger Stefan Östersjö, professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet och medverkande i Ljudkonstprojektet Invisible Sounds.

Det var hösten 2018, som Stefan Östersjö tillsammans med Jan Berg, biträdande professor i ljudteknik vid Luleå tekniska universitet och Anders Hultqvist, professor i komposition vid Musikhögskolan i Göteborg, besökte Piteå Hamn.

Målet var att utforska ljudmiljön och skapa ljudkonst i direkt interaktion med en plats. Genom sensorer i marken fångades vibrationer upp och via en hydrofon i vattnet kunde även ljud från havet spelas in.

Vind och gitarr bildar enhet

– Under de dagar vi arbetade där spelade jag också aeolisk gitarr, alltså ett instrument som strängas upp med långa strängar på vilka vinden aktiverar flageoletter, säger Stefan Östersjö.

Han ser ekologisk ljudkonst som ett sätt att väcka en större förståelse och medvetenhet om människans samspel med omgivningen. Ekologisk ljudkonst betonar människans samspel med naturen, och att spela aeolisk gitarr är ett utmärkt exempel på hur detta kan ta sig konstnärliga uttryck.

För att spela en aeolisk gitarr måste musikern lägga sin egen kroppsvikt emot instrumentet för att uppnå tillräcklig strängspänning. Men vinkeln mot vinden är avgörande och musikerns position måste anpassas efter vindriktningen. Härigenom blir musiker, vind och gitarr som en enhet och expanderar upplevelsen av en plats bortom gränserna för vad vi omedelbart kan höra och se.

 

Invisible Sounds startade som en delstudie i ett större forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet som leds av professor Anders Hultqvist. Den första versionen av Invisible Sounds gjordes under Gothenburg Art Sounds (GAS) i oktober 2016, där man framförde en sex timmar lång offentlig ljudinstallation i industrihamnen i Göteborg.

I Piteå hamn fokuserade forskargruppen på att göra inspelningar med avsikt att i första hand producera installationer för gallerier och konsertsalar. Urpremiär för Invisible Sounds, Piteå Port ägde rum under vårens Intonal, en av Sveriges största festivaler för elektronisk musik.

Kontakt:

Stefan Östersjö, professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet, stefan.ostersjo@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera