Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nuvarande åtaganden inom Powering Past Coal Alliance, PPCA, är gravt otillräckliga för att vända klimatförändringen. Sammanlagt skulle PPCA-medlemmarnas löften om kolkraftsavveckling ge en minskning av de prognostiserade globala CO2-utsläppen med 0,7 procent. Det visar en ny analys från Chalmers tekniska högskola.

Powering Past Coal Alliance, eller PPCA, är en sammanslutning av 30 länder och 22 städer och stater, som syftar till att avveckla kolkraft. Men medlemmar lovar främst att stänga äldre kraftverk som ändå är nära slutet av sin livslängd, vilket bara ger små utsläppsminskningar. Att utöka alliansen med de länder som använder mest kol skulle dessutom möta ekonomiska och politiska svårigheter.

Genom att analysera en världsomspännande databas över kolkraftverk har forskarna vid Chalmers tekniska högskola visat att PPCA-medlemmarnas löften kommer att leda till en minskning av ca 1,6 miljarder ton CO2 fram till 2050. Detta motsvarar bara 0,7 procent av de prognostiserade globala CO2-utsläppen under samma tidsperiod från alla idag verksamma kolkraftverk.

Traditionell kolkraft måste bort

– För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C, enligt vad som anges i klimatavtalet i Paris, måste vi avveckla traditionellt kolkraft – det vill säga kol som används utan att man fångar in koldioxidutsläppen – i mitten av detta århundrade. Powering Past Coal Alliance är en bra start men hittills har bara rika länder som inte använder mycket kol, och vissa länder som inte använder någon kolkraft alls, gått med, säger Jessica Jewell, forskarassistent vid avdelningen för fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola och huvudförfattare till den aktuella studien.

För att undersöka sannolikheten för att utöka PPCA, jämförde Jessica Jewell och hennes kollegor sina nuvarande medlemmar med länder utanför alliansen. De fann att PPCA-medlemmarna är rika länder med långsamt ökande efterfrågan på el, gamla kraftverk och liten utvinning och användning av kol. Anmärkningsvärt är också att medlemsländernas regeringar rankas högt när det gäller att vara öppna och transparanta, med demokratiskt valda politiker, oberoende från privata intressen samt bra skydd mot korruption.

Kolkraftverken i Kina

Dessa egenskaper skiljer sig dramatiskt från de stora kolanvändarna som Kina, där efterfrågan på el växer snabbt, kolkraftverken är unga och står för en stor del av elproduktionen och som hamnar lägre i rankingen vad gäller regeringens transparens och oberoende.

Forskarna förutspår därför att medan länder som Spanien, Japan, Tyskland och flera andra mindre europeiska länder kan tänkas ta plats i Alliansen inom den närmaste framtiden, medan det är betydligt mer osannolikt att länder som Kina – som ensam står för ungefär hälften av all kolförbrukning över hela världen – och Indien, skulle ansluta sig till PPCA inom överskådlig tid.

Den senaste utvecklingen bekräftar forskarnas förutsägelser: Tyskland meddelade nyligen planer på att avveckla kolkraft, vilket kan leda till en ytterligare minskning av 1,6 gigaton CO2 – alltså en fördubbling av nuvarande PPCA: s utsläppsminskningar. Å andra sidan illustrerar USA och Australien svårigheterna att hantera kolsektorn i länder med långvariga och kraftfulla gruvintressen. Det senaste valet i Australien resulterade i seger för en kandidat som stöder expansion av kolbrytning och uppgradering av kolkraftverk.

Måste finnas ekonomi för utfasning

Mer generellt tyder forskningen på att utfasning av kol är möjligt när det inte medför stora ekonomiska förluster, som till exempel stängning av nybyggda kraftverk eller kolgruvor. Dessutom behöver länderna den ekonomiska och politiska förmågan att klara av att hantera dessa förluster. Tyskland har till exempel öronmärkt 40 miljarder euro för att kompensera drabbade regioner.

– Inte alla länder har resurser att göra sådana åtaganden. Det är viktigt att utvärdera kostnaderna för och kapaciteten för klimatåtgärder, för att förstå den politiska genomförbarheten av klimatmålen, säger Jessica Jewell.

Vetenskaplig artikel:

Prospects for Powering Past Coal, Nature Climate Change

Forskningen stöddes av Forskningsrådet Norge under projektet Analyzing past and future energy industry contractions: Towards a better understanding of the flip-side of energy transitions grant agreement no. 267528/E10.

En av författarna fick stöd från CEU’s Intellectual Themes Initiative Political Economy of Energy Transitions Project.

Hänvisningarna till regeringens transparens och oberoende bygger på indexet Functioning of Government från Freedom House, som mäter regeringens oberoende, frihet från korruption och öppenhet och transparens i regeringen.

Kontakt:

Jessica Jewell,jewell@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera