Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fystest räcker inte för att förutsäga alpina elitskidåkares prestationsförmåga. Åkarna varierar helt enkelt för mycket i kroppsbyggnad, enligt en avhandling från Umeå universitet.

– Fystest är i sig ett alltför trubbigt instrument för en så komplex sport som utförsåkning. För att testet ska ge praktiskt användbar information om åkarens förmåga måste betydelsen analyseras på individnivå, säger Robert Nilsson, doktorand i idrottsmedicin vid Umeå universitet.

Det övergripande syftet med doktorsavhandlingen var att undersöka den prediktiva, det vill säga förutsägande, förmågan hos fysiologiska testresultat och kroppskompositionsdata för tävlingsmässig prestationsförmåga i alpin skidåkning.

Resultaten av samtliga tre studier i avhandlingen visar att fysiologiska testresultat och antropometriska data, det vill säga data gällande kroppskomposition, inte kan predicera tävlingsmässig prestationsförmåga hos vare sig junior- eller senioralpinskidåkare på elitnivå, om data analyseras på gruppnivå. Detta beror delvis på att den grenspecifika prestationsförmåga i alpin skidåkning påverkas av en rad olika dimensioner vars relativa betydelse för skidåkningsprestanda varierar på individnivå.

Ingen standardform för hur skidåkare är byggda

När insamlade data analyserades på individuell nivå kunde emellertid valida multivariat-modeller, det vill säga modeller med flera variabler åt gången, med hög prediktiv förmåga för tävlingsmässig prestationsförmåga genereras. Resultaten i avhandlingen visar att det traditionella sättet att utvärdera testresultat har en begränsad möjlighet att förutsäga prestationsförmåga hos alpinskidåkare på elitnivå.

– Det finns helt enkelt inte en standardform för hur en utförsåkare ska vara byggd eller prestera, utan olika egenskaper kan komplettera och kompensera varandra, säger Robert Nilsson.

Studierna som ingår i avhandlingen följde en experimentell, hypotesgenererande utformning som inkluderade alpinskidåkare på både junior och senior elitnivå̊. I studierna korrelerades fysiologiska testresultat och antropometriska data med FIS-punkter för att identifiera och undersöka den prediktiva förmågan hos fysiologiska testresultat för tävlingsmässig prestationsförmåga i alpin skidåkning. Betydelsen av testresultaten undersöktes med hjälp av bivariat, det vill säga två variabler åt gången, och multivariat dataanalys.

Avhandling:

Prediktion av tävlingsmässig prestationsförmåga hos alpin skidåkare på elitnivå

Kontakt:

Robert Nilsson, doktor i idrottsmedicin, Umeå universitet, robert.nilsson@umu.se. Han har under flera år jobbat som fystränare åt det alpina landslaget.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera