Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Minst ett års rehab, och noggranna tester, det bör vara ett krav, innan unga personer återupptar knäkrävande idrotter efter korsbandsoperation. Risken är annars stor att de åter skadar sig.

­Nya studier av unga idrottare som skadar sina främre korsband visar att de som börjar idrotta igen för snabbt efter operation har kraftigt förhöjd risk för efterföljande korsbandsskador.

– Det absolut viktigaste är att låta rehabiliteringen ta tid. Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket, säger Susanne Beischer, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och kliniskt verksam fysioterapeut.

Främre korsbandsskada är en av de vanligaste skadorna i knäleden och drabbar främst idrottsaktiva ungdomar inom exempelvis fotboll, handboll, innebandy och basket. I sin forskning  har Susanne Beischer fokuserat på ungdomars och unga vuxnas återgång till idrott efter operation.

Uppemot 30 procent visade sig få ytterligare en främre korsbandsskada, i samma eller i motsatta knät, kort efter återgång till sin idrott. Skillnaderna var dock stora beroende på hur länge de pausat från sitt idrottande.

Styrka och hopp

Av dem som började idrotta inom nio månader efter korsbandsoperationen var det närmare en tredjedel, 10 av 33 individer, som skadade sig igen. Bland de som väntade nio månader eller mer var andelen som fick en ny skada avsevärt lägre, 8 av 126.

Totalt ingick 729 idrottande ungdomar i åldrarna 15 till 20 år och unga vuxna i åldrarna 21 till 30 år i de olika delstudierna i avhandlingen. Deras rehabilitering individualiserades av respektive ansvarig fysioterapeut inom primärvården.

Av de yngre personer som studerades var hälften igång och idrottade som vanligt redan åtta månader efter operation, medan de unga vuxna väntade längre. Oavsett åldersgrupp var det bara 1 av 4 som hade återfått tidigare lårmuskelstyrka och hoppförmåga när de åter började idrotta som innan skadan.

Stöttning och tydlighet

Nu uppmanar forskarna unga idrottare, framförallt de under 20 år, att förlänga sin rehabilitering till minst nio månader, helst ett år eller mer, samt att se till att styrka och hoppförmåga återställs innan de återgår till idrott.

För att avgöra om en person är redo att återgå till idrott rekommendera man att  fysioterapeuter noggrant och regelbundet utvärderar unga idrottare genom att använda frågeformulär och tester av lårmuskelstyrka och hoppförmåga. Detta sker i dag bland annat inom forskningssamarbetet Projekt Korsband där Göteborgs universitet är aktiv part.

– Det här ställer extrema krav på oss som fysioterapeuter. Vi måste involvera, stötta och skapa motivation för de här personerna så att deras rehab verkligen blir av och att vi inte släpper tillbaka dem för tidigt. Det är också viktigt att både fysioterapeut och ortoped redan före operation, informerar patienten om att rehabiliteringen kommer att ta tid och att det gäller att ha rätt förväntningar, säger Susanne Beischer.

Deltagarna i studierna är rekryterade från främst Göteborgsregionen via ansvarig fysioterapeut eller ortoped.

Studien:

Patience you must have, my young athlete. Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction

Läs mer:

Om Projekt Korsband

Kontakt:

Susanne Beischer, susanne.beischer@gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera