Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tusentals barn i Sverige saknar helt eller delvis talat språk. Det gäller exempelvis många av barnen med autism eller Downs syndrom. Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet utveckla en app för att göra det enklare för barn med talsvårigheter att kommunicera självständigt.

Den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter att skapa hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

– Den mobila tekniken har stor potential. Därför ska vi ta fram en app som ska motivera både barn och vuxna i barnens omgivning till ökad användning och modellering. Vårt mål är att fler barn skall kunna bli mer delaktiga i samhället, säger Mattias Davidsson, lektor i medieteknik och ledare för projektet.

Ersätter tal med hjälpmedel

Appen har fått namnet TriMo, vilket står för Mobil motiverande modellering. Det är en app för Alternativ kompletterande kommunikation, AKK, en term som innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk med olika hjälpmedel eller andra sätt att kommunicera.

Projektet TriMo AKK finansieras av Vinnova med 2 miljoner kronor och pågår fram till juli 2020. Linnéuniversitetet leder projektet och utvecklar appen tillsammans med företaget IUS innovation. Centret Dart vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bidrar med sakkunskap inom funktionsnedsättning, Luleå tekniska universitet med expertis inom normkreativ innovation och Kristianstads kommun med kunskap om och feedback från särskolan.

– En av projektets styrkor är att fyra av fem kontaktpersoner själva är behovsägare. Jag själv har en son med Angelmans syndrom, vilket bland annat innebär att han i stort sett helt saknar talat språk. Vi har ingående kännedom om de behov som finns och goda idéer om hur man ska kunna möta dem och förbättra existerande lösningar, säger Mattias Davidsson.

TriMo är en app för Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med syftet att fler barn och vuxna med talsvårigheter skall kunna bli självständiga i sin kommunikation.

Kontakt:

Mattias Davidsson, lektor i medieteknik och projektledare, mattias.davidsson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera