Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Patienter med besvär i muskler och leder är ofta minst lika betjänta av att komma till en fysioterapeut som till en läkare när de söker hjälp på vårdcentral. Över tid tycks Hälsoeffekten till och med vara något bättre om patienten först kommer till fysioterapeut.

Primärvården har ibland problem med att kunna erbjuda god vård inom vårdgarantin, främst på grund av att tillgång till läkartider inte motsvarar efterfrågan. Många patienter söker dock primärvård för åkommor som kan behandlas av andra professioner än läkare.

I en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet undersöks effekterna av att vissa patienter med besvär i muskler, leder och andra delar av rörelseapparaten väljs ut för direktbehandling hos fysioterapeut.

Denna sortering, eller så kallade triagering, visade sig ha bra effekter på både tillgänglighet, effektivitet och arbetsmiljö samt minskade sjukvårdskonsumtionen hos patienter med besvär i muskler och leder. Mycket tyder också på att patienternas hälsoutveckling blir minst lika bra som när en läkare gör första bedömningen.

Triagering

Triagering är en initial bedömning av en patients medicinska allvarlighetsgrad utifrån sjukdomsbild och symptom. Syftet är att de mest allvarliga eller brådskande fallen ska behandlas först. Triage används både på akutmottagningar och på katastrofplatser. Ordet är bildat från franska trier, sortera.

Bättre för vård och individ

– Att utnyttja kompetenser hos andra professioner än läkare på ett mer effektivt sätt kan bidra till ett bättre flöde av patienter genom primärvården och samtidigt leder det till positiva effekter för individen, konstaterar Lena Bornhöft, disputerad vid Sahlgrenska akademin och med bakgrund som fysioterapeut.

I en av hennes delstudier ingick 482 patienter, män och kvinnor i åldern 16-64 år och med muskel- och ledbesvär, som triagerades till en första bedömning hos fysioterapeut. I kontrollgruppen ingick 1436 personer med liknande besvär som fick traditionellt mottagande på vårdcentral.

I ytterligare delstudier undersöktes patienters hälsa och attityder, samt kostnadseffektiviteten av att direkttriagera till fysioterapeut. Studierna gjordes i samverkan med Närhälsan i Västra Götalandsregionen.

Högre skattning av hälsan

Patienterna som triagerades till en första bedömning hos fysioterapeut hade möjlighet att få läkarkontakt för att få eventuella medicinska behov tillgodosedda. De visade sig dock ha lägre behov av läkarinsatser över tid än kontrollpersonerna.

De som fick starta hos en fysioterapeut hade gynnsammare förlopp när det gällde smärta, funktionsnedsättning och risk för långvariga besvär, och skattade också sin hälsorelaterade livskvalitet högre än kontrollerna.

Fysioterapeuter har redan i dag ett ansvar som första bedömare av patienter som söker hjälp på rehabmottagningar för besvär i muskler och leder. Att nyttja denna kompetens också inom primärvården kan enligt avhandlingen ge både organisatoriska, ekonomiska och hälsomässiga fördelar.

Artikel:

Direct triaging to physiotherapist in primary care – development and evaluation of a triage model

Kontakt:

Lena Bornhöft, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, lena.bornhoft@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera