Artikel från Högskolan i Borås

Vad är egentligen kreativitet? Och hur ser det ut? Stefanie Malmgren de Oliveira har kartlagt modedesignerns inre process med sin doktorsavhandling ”Acts of seeing”.
– Jag vill göra intuitionen greppbar, säger hon.

Sedan urminnes tider har den kreativa processen setts som något bortom förståelse, något som endast kunnat förklaras med gudomliga ingivelser och genialiska snilleblixtar. Stefanie Malmgren de Oliviera, nyligen disputerad inom konstnärlig textil- och modedesign vid Textilhögskolan, har en annan syn på saken. Med sin avhandling dyker hon ner i människans inre för att systematisera vad hon ser som grunden till allt skapande – seendet.

– Det svåraste har absolut varit att göra det begripligt, säger hon. Många tror att det handlar om det fysiska seendet, men det är bara en del av det. Även en blind person har ett inre seende som aktiveras i en designprocess.

Illustrerade med blommor

Det abstrakta ska bli konkret. Tänkandet översättas till kommunikation. Stefanie Malmgren de Oliveira insåg att det behövdes något mer än text för att göra forskningen förståelig – det behövdes bilder. Därför fylldes avhandlingen, och den tillhörande utställningen, till stor del av bildmaterial (av fotografen Jan Berg). Genom att kombinera bilder med text kunde hon visualisera seendets olika steg i designprocessen, bland annat med hjälp av blomsterarrangemang.

– Jag är van vid att jobba med textil och kläder, men med blommorna blev det ännu mer konkret, ännu renare, säger Stefanie Malmgren de Oliveira.

Det som framträder är ett sätt att analysera den kreativa processen, att förstå det inre seendet som ett metodologiskt verktyg. Varje handling, varje beslut, grundas i designerns seende. I visionen. En vision som av förklarliga skäl är högst subjektiv.

Alla bär på ett seende

– Det är en av de viktiga lärdomarna, säger Stefanie Malmgren de Oliveira. Det handlar om att vara medveten om att alla bär på ett eget seende, men att det är dynamiskt och kan påverkas. Ett modehus har ett seende som sitter i väggarna, som sipprar in hos dem som arbetar där, samtidigt som chefsdesignerns vision styr en stor del av det som produceras.

Ett ökat medvetande om seendet kan göra det enklare att kommunicera idéer med andra, samtidigt som det på ett individuellt plan hjälper designern att vässa sitt skapande.

– Det är lätt att fastna i samma hjulspår i sitt seende, framför allt om man jobbar med produktion. Är man medveten om det är det också lättare att hitta nya vägar.

Kan användas i utbildningen

Stefanie Malmgren de Oliveira ser stor potential för sin forskning om seendet i utbildningssyfte, och använder sina teorier när hon undervisar studenterna på masterprogrammet i modedesign på Högskolan i Borås. Hon medger att det finns en hel del kvar att utforska där inne i vår mytomspunna kreativitet.

– Det är ett konstant sökande, säger hon. När du tror att du vet något visar det sig att du inte vet något alls. Att se är att söka.

Modedesigner som doktorerat

Stefanie Malmgren de Oliveira är uppvuxen utanför München i Tyskland. Utbildad modedesigner på Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen. Arbetade på Balenciaga i Paris under ett år innan hon påbörjade sin doktorandtjänst i Borås 2010. Efter ett par uppehåll och en tid tillbaka i Belgien doktorerade hon med sin avhandling och utställning ”Acts of seeing in fashion design” i september 2018, med tillhörande utställning på Textilmuseet.

Avhandling:
Acts of seeing in fashion design

Kontakt:
Stefanie Malmgren de Oliveira, Doktor i modedesign och programansvarig för Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign på Högskolan i Borås, stefanie.malmgren_de_oliveira@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera