Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Blomning respektive lövsprickning har kommit rekordlångt norrut i år jämfört med observationerna från 2015-2018, och jämfört med för 100 år sedan är det extremt stor skillnad, just i år. Det visar observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg som rapporterades in från över 1600 platser i landet under Valborgshelgen. 

Nästan 8500 observationer kom in till Vårkollen som genomfördes för femte året i rad. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som frivilliga rapporterat in. Tanken är att få en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet, så att man kan se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringen.

– Vi är glada att så många deltar år efter år och hoppas så klart att detta ska bidra till ett ökat engagemang för våra vilda växter och vad som händer med dem i ett förändrat klimat, säger Eva Waldemarson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen, som driver projektet tillsammans med forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Hur det var i Valborg för hundra år sen

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns en liknande verksamhet, vilket gör att Vårkollens resultat kan jämföras med hur det såg ut vid Valborg för hundra år sedan. Till exempel var det normalt att björkarnas lövsprickning startade precis vid Valborg i allra sydligaste Skåne. Tidigare år med Vårkollen har visat att lövsprickningen numera har nått upp till Mälardalen till 1 maj, men i år har lövsprickningen påbörjats i stort sett i hela landet, undantaget delar av fjällen och norra Norrlands kustband, som kyls ned av det kalla havsvattnet på våren.

På samma sätt hade sälgen börjat blomma i hela Götaland och Sveland vid Valborg, enligt den historiska databasen, men i år har sälgen påbörjat sin blomning i hela landet och är till och med överblommad ända upp i södra Norrland, alltså längre norrut än där blomningen ens hade startat, förr i tiden!

Anmärkningsvärt är också att häggen, som tidigare började blomma först i mitten av maj i sydligaste Skåne och vid tidigare Vårkollar bara har rapporterats blomma på några enstaka ställen vid Valborg, i år står i full blom i stora delar av Götaland och Svealand, med undantag av de östligaste delarna.


Se kartor för de olika växterna i Vårkollen:

Björk
Blåsippa
Hägg
Sälg
Tussilago
Vitsippa

– Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen har tidigarelagts några veckor sedan 1980-talet vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Ett sådant här extremt år flyttar gränserna för vår förståelse av vad som kan bli ”normalt”, om klimatförändringen får fortgå, säger Ola Langvall vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.

Enligt tidigare Vårkollar har det inte varit så stor skillnad i hur långt upp i landet tussilagons och blåsippans blomning synts till i nutid, jämfört med hur det var för hundra år sedan, men i år blommar de i hela landet utom i nordligaste fjällvärlden, där snötäcket förmodligen fortfarande ligger kvar. Tussilagons och blåsippornas blomning är t.o.m. avslutad en bit upp i Norrland, där tidigare Vårkollar visade att blomningen var över bara upp till Mälardalen.

Vitsippornas blomningsstart har också flyttat sig norrut, men ”bara” från norrlandsgränsen upp till Jämtland-Medelpad.

– Norr därom är förekomsten låg och vi har fått in relativt få rapporter därifrån, vilket kan förklara varför nordförflyttningen är relativt liten för vitsippans blomning, säger Ola Langvall.

Läs på mer på Vårkollens webb.

Kontakt:
Moa Pettersson, Svenska Botaniska Föreningen
Ola Langvall, samordnare för Svenska fenologinätverket
Sveriges lantbruksuniversitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera