Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Örebroforskaren Tao Zhao har för första gången visat hur svampar lockar till sig barkborrar för att få skjuts till en gran. Barkborren får i sin tur hjälp av svampen att döda trädet. Om det går att stoppa kommunikationen skulle det kunna vara ett sätt att skydda skogen.

Granbarkborren är en av de olika slag av barkborrar som Tao Zhao undersöker och den insekt som gör störst skada på det svenska granskogar. Den torra sommaren 2018 ledde till stora angrepp i södra Sverige och Skogsstyrelsen har gjort beräkningar som visar att angreppen av granbarkborren kan bli stora även 2019.

– Granbarkborrarna är framgångsrika eftersom de kan locka till sig många barkborrar med hjälp av doftämnen. De berättar helt enkelt för alla som finns i närheten att här finns ett bra träd, säger Tao Zhao, forskare i biologi vid Örebro universitet.

Svamp och barkborre samarbetar för att döda trädet

– Vad vi har sett i den här studien är att även svamparna associerade med barkborrar skickar ut doftämnen som lockar till sig olika barkborrar – för att få skjuts till ett lämpligt träd, säger Tao Zhao.

Svamparna är kända som blånad, eftersom de ger trädstammen en blå färg. De hjälper insekten att döda trädet eftersom den täpper till splintveden, det yttre delen av trädstammen, och stoppar vattentransporten.

– Kommunikationen mellan svampen och barkborren är invecklad och på så sätt känslig för påverkan. Det är möjligt att vi kan utnyttja den känsligheten för att skydda skogen.

En avgörande faktor sommaren 2018 var att värme och torka gör träden stressade. Stressade granar producerar kemikalier och doftar på ett speciellt sätt och det känner barkborren. När insekten har valt ut ett träd lockar han till sig andra barkborrar.

– De är bara fem millimeter men ofta kan så många som 100 000 barkborrar attackera ett enda träd, berättar Tao Zhao.

Granen dränker baggarna i kåda

När barkborrarna gnager sig in i barken försöker granen skydda sig genom att dränka dem i kåda. När skalbaggarna blir för många och dessutom får hjälp av blånadssvamparna, som barkborrarna haft med sig, förlorar trädet ofta striden.

–  Svampen hjälper även barkborren genom att de bryter ner kemikalier som produceras av trädet och det gör att trädets försvar blir svagare – de slår ut giftet som finns i kådan.

Forskarna studerade fem olika svampar som lever i symbios med olika barkborrar.

– Vi behöver hitta nya sätt att skydda skogen. Det är stora värden som går förlorade för skogsägare, avslutar Tao Zhao.

Artikel

Convergent evolution of semiochemicals across Kingdoms: bark beetles and their fungal symbionts, The ISME Journal

Studien är ett samarbete med Linnéuniversitetet, KTH, University of Western Australia, University of Adelaide och Norsk institutt for bioekonomi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera