SentimentVis Browser
Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den enorma mängden texter i sociala medier gör det omöjligt att läsa allt. Därför utvecklar forskare vid Linnéuniversitetet verktyg för att visualisera och förstå till exempel känslor, åsikter och attityder i den enorma mängden texter i sociala medier.

Vårt samhälle är beroende av språk och text för att vi ska kunna uttrycka tankar, utbyta åsikter och få ny kunskap. Men mängden textdata som produceras idag, inte minst i sociala medier, gör det omöjligt att läsa allt manuellt. I sin avhandling i datavetenskap vid Linnéuniversitetet har Kostiantyn Kucher, doktor i data- och informationsvetenskap sökt efter en lösning på detta problem.

– Min forskning visar hur man kan undersöka och förstå åsikter och känslor i samlingar av textdata, genom att kombinera metoder för datoriserad textutvinning och interaktiva visuella representationer, det vill säga speciella typer av diagram och grafer, säger han.

Analys och visualisering av åsikter och attityder kan bidra till uppgifter som att upptäckta hatiska uttalanden och falska nyheter. Det kan till exempel handla om att visualisera den allmänna opinionen i politiska frågor i tweetar över tid.

Som en del i ett forskningsprojekt vid namn StaViCTA har Kostiantyn med kollegor skapat verktyg att användas för undersökningar online, vilka nu används av forskare, studenter och andra intresserade av textvisualisering:

De har utformat och implementerat flera visuella analysmetoder som har hjälpt medarbetare i lingvistik och datorlingvistik i deras forskning inom analys av attityder.

Metoderna som presenteras i avhandlingen Sentiment and stance visualization of textual data for social media (Visualisering av åsikter och attityder i textdata i sociala medier) kan tillämpas inom akademisk forskning, affärsinformation, övervakning av sociala medier och journalistik. Förutom texter i sociala medier kan dessa metoder också användas för att visualisera attityder i exempelvis böcker och företagsrapporter.

– I framtiden kan analys och visualisering av åsikter och attityder bidra till sådana uppgifter som upptäckt av hatiska uttalanden och falska nyheter, förbättring och anpassning av grafiska användargränssnitt i programvaror och webbapplikationer, samt visuell representation av de modeller som används av verktyg inom artificiella intelligens, avslutar Kostiantyn Kucher.

Avhandlingen:

Sentiment and stance visualization of textual data for social media (Visualisering av åsikter och attityder i textdata i sociala medier k

Kontakt:

Kostiantyn Kucher, doktor i data- och informationsvetenskap, kostiantyn.kucher@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera