Bild: Simon Kärvemo
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Paddor i lantliga miljöer drabbas oftare av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis än paddor i mer urbana miljöer. Paddor som delar damm med åkergrodor löper också ökad risk att drabbas av svampinfektion.

Det visar en ny studie som forskare vid Uppsala universitet och SLU publicerat i den vetenskapliga tidskriften Diseases of Aquatic Organisms.

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) är en vattenlevande parasitsvamp som orsakar sjukdomen chytridiomykos hos groddjur. Denna sjukdom har under de senaste decennierna utrotat 90 grodarter och anses vara ett globalt hot mot groddjur. Under de senare åren har Bd även påträffats hos flera arter i Sverige, till exempel hos vanlig padda och åkergroda.

Paddor i lantliga miljöer drabbas oftare av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis än paddor i mer urbana miljöer. Det visar en ny studie som forskare vid Uppsala universitet publicerat i den vetenskapliga tidskriften Diseases of Aquatic Organisms. Forskarna visar också att paddor som delar damm med åkergrodor löper ökad risk att drabbas av svampinfektion. Bild: Simon Kärvemo

Studien som nu publiceras utfördes kring Stockholm och Uppsala, där det finns många dammar med paddor i både urbana och lantliga områden. Dammar med paddor i närheten av urbana miljöer hade lägst andel infekterade individer, vilket kan bero på att de förhållanden som finns i urbana miljöer försämrar förutsättningarna för svampen.

Svampinfekterade åkergrodor smittar

Andelen infekterade paddor är dock ganska liten i jämförelse med till exempel åkergroda. Tidigare studier har visat att paddor är mer känsliga för svampen än åkergrodan. Den nya studien visade att denna skillnad kan leda till att paddorna blir infekterade i högre grad om åkergrodan finns i samma damm. Åkergrodan verkar vara en smittkälla till paddorna, utan att påverkas lika mycket av svampen själva.

Forskarna kunde även visa att vuxna groddjur som bär på svampen hade sämre kroppskondition än de som inte har svampen. Detta tyder på att paddorna påverkas negativt av svampen genom nedsatta funktioner kopplade till energiupptag och/eller minskad förmåga att ta upp vatten.

Svampen är utbredd i Europa och Sverige och studien bidrar, tillsammans med tidigare forskning på område, till en ökad förståelse för hur urbana miljöer och andra grodarter kan påverka förekomst av svampen hos paddor. Studien är också den första som visat en negativ påverkan av svampen hos vuxna groddjur i Sverige.

Kontakt

Simon Kärvemo, forskare i ekologi, Tel: 018 67 24 00, Mobil: 070-6937628, E-post: simon.karvemo@slu.se
Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi, Tel: 018-471 2671, Mobil: 070-4250126, E-post: Jacob.Hoglund@ebc.uu.se

Studie

Urban environment and reservoir host species are associated with Batrachochytrium dendrobatidis infection prevalence in the common toad, Kärvemo S, Laurlia A and Höglund J. (2019), Diseases of Aquatic Organisms.

Tidigare pressmeddelande om parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera