Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trots Sveriges geografiska läge och överflöd av vattenresurser kan landet drabbas av torka Forskning visar att mängden grödor inom jordbruket kan minska med upp till 50 procent under ett torrt år, vilket får stora konsekvenser för livsmedelsproduktionen.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med NASA, SMHI och University of Maryland tagit fram en modell för hur man ska hantera torka inom jordbruk utifrån ett vatten-, mat- och energiperspektiv.

Trots Sveriges geografiska läge och överflöd av vattenresurser kan landet drabbas av torka. I augusti 2017 minskade Sveriges grundvattennivå kraftigt jämfört med ett normalt år, särskilt i de centrala och södra delarna av landet.

Under sommaren 2018 upplevde Sverige en ännu mer allvarlig torka som drabbade jordbrukssektorn, vattenförsörjningen och energisektorn hårt. På liknande sätt spår forskarna att kommande klimatförändringar kommer att ge ökade temperaturer och minskad nederbörd under odlingssäsongen.

Prognoser med hjälp av artificiell intelligens

Forskningen visar att mängden grödor inom jordbruket kan minska med upp till 50 procent under ett torrt år, vilket får stora konsekvenser för livsmedelsproduktionen i Sverige. För att minska risken för torka inom jordbruket behövs stora mängder vatten och energi; upp till 3500 m3/ha och 700 kWh/ha energi. Det motsvarar ungefär av halv simbassäng av olympiska mått och 400 mils körning med en elbil, per hektar odlad mark.

– Modellen vi tagit fram kan användas för att utvidga befintliga tjänster för övervakning av torka till mer omfattande tjänster nära realtid som tar hänsyn till aspekter som påverkar både mat, vatten och energi i stor skala, säger Pietro Campana, doktor i energiteknik vid MDH.

Både korta och långsiktiga prognoser kan tas fram med hjälp av algoritmer baserade på artificiell intelligens, som tränats på väderdata från SMHI. Prognoserna kan sedan användas för att i rätt tidpunkt och med rätt mängd bevattna områden som utsätts för torka, på ett sätt som minskar trycket på vatten- och energiåtgången. Det innebär att man under perioder av torka kan minska risken för negativ påverkan på livsmedelsproduktionen samtidigt som man på ett mer effektivt sätt använder jordens resurser.

Kontakt:

Pietro Campana, doktor i energiteknik vid MDH, pietro.campana@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera