Tema

Könsstereotyper lever fortfarande kvar

Även om Sverige nått långt i jämställdhet på flera områden finns fortfarande gamla föreställningarna kvar om vilka egenskaper som en typisk kvinna respektive en typisk man har. De flesta tror inte heller att stereotyperna kommer att ändras nämnvärt i framtiden. Det visar en studie från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet.

Sverige rankas som ett av de mest jämställda länderna i världen, med en relativt hög andel män som deltar i hemarbetet och en allmändebatt där jämställdhet tas för självklart. Men i uppfattningar om könsstereotyper, det vill säga hur vi föreställer oss manlighet respektive kvinnlighet, har det enligt studien inte hänt så mycket hänt.

– Vi kunde se att kvinnors inträde på arbetsmarknaden har införlivats i den kvinnliga könsstereotypen på så sätt att kvinnor upplevs som till exempel mer auktoritära och tävlingsinriktade än tidigare. Men det faktum att män tar mer föräldraledighet har inte förändrat könsstereotyperna om män, säger Emma Renström, en av fyra forskare bakom studien.

Forskarna har i två enkätstudier låtit mellan 300 och drygt 600 personer göra uppskattningar av arbetsdelningen mellan kvinnor och män i arbetslivet och i hemmet på 1950-talet, idag och i framtiden (2090).

– Resultatet visade att deltagarna uppfattade att det skett en förändring från 1950-talet men också att upplevelsen av förändringen var mycket större än den faktiskt är, säger en av de andra forskarna Marie Gustafsson Sendén.

– De trodde exempelvis att 26 procent av alla förskolelärare idag är män, medan det i verkligheten bara är 4 procent.

När det gäller könsstereotyperna visade det sig att deltagarna inte bedömer att framtiden ser annorlunda ut.

– Deltagarna upplevde att könsstereotyperna idag är annorlunda än på 1950-talet, men de förväntade sig inte att något skulle hända med vare sig stereotyperna eller arbetsdelningen i framtiden.

Studien:

The (Not So) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden

Kontakt:

Marie Gustafsson Sendén, Stockholms universitet och Söderntörns högskola,  marie.gustafsson@sh.se

Amanda Klysing, Lunds universitet, amanda.klysing@psy.lu.se

Anna Lindqvist, Lunds universitet, anna.lindqvist@psy.lu.se

Emma Renström, Göteborgs universitet, emma.renstrom@psy.gu.se

Könsstereotyper lever fortfarande kvar

 lästid ~ 1 min