Artikel från Umeå universitet

I ett skolmusikalprojekt går det att plocka bort mycket, men aldrig musik. Genom projektet får eleverna bland annat träning i att samarbeta och leverera ett resultat på utsatt tid.

Skolmusikaler är en populär verksamhet i många svenska skolor och engagerar ett stort antal lärare och elever. Lorentz Edbergs har i en avhandling vid Umeå universitet undersökt den moderna musikalen i skolmiljö, det vill säga skolmusikalen. 

Dagens musikaler hämtar inspiration från ett populärkulturellt landskap som ständigt förändras. Lorentz Edberg har följt två svenska skolmusikalprojekt under ett läsår. Syftet har varit att förstå vad som händer i mötet mellan olika ämnen och människor i ett sådant projekt och förhållandet till det omgivande samhället.

Musikens makt är omfattande

– Jag har också sett många skolmusikaler framföras och då ofta funderat över varför jag upplevt dem på ett visst sätt. Vad är det för faktorer ”back stage” som lett fram till det konstnärliga resultatet ”on stage”?

Lorentz Edberg förklarar vad som är det mest intressanta som kommit fram i studien:

– Musikens makt är omfattande och musik används bland annat till att skilja elever åt i ett skolmusikalprojekt, men också för att förena elever genom möten mellan musik, teater, dans och hantverk, med en publik. I ett skolmusikalprojekt går det att plocka bort mycket, men aldrig musik.

Förbereder eleverna på ett kommande yrkesliv

– Ett skolmusikalprojekt förstärker den inriktning av undervisning som redan finns på en skola. Projektet kan förbereda eleverna inför ett kommande yrkesliv genom bland annat träning i att samarbeta och leverera ett resultat på utsatt tid.

Hans eget forskningsintresse kan förstås som ett intresse för hur samhället påverkar undervisningen i skolan, och hur undervisning sker och makt fördelas.

– Då jag under mitt yrkesverksamma liv arbetat med musikaler faller det sig självklart att i min studie utgå från denna skolverksamhet som jag känner väl, säger Lorentz Edberg.

Avhandling:

Skolmusikalen. Om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio

Kontakt:

Lorentz Edberg, Institutionen för estetiska ämnen, lärarutbildningen vid Umeå universitetlorentz.edberg@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera