Bild: Dirk Hattermann
Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Grågåsens betydelse för spridning av växter bland öarna i Östersjön har underskattats. Det visar forskare från Karlstads universitet som hittat inte mindre än 97 olika växtarter i fågelns spillning.

Spridning av växtarter sker i huvudsak på tre olika sätt, med hjälp av vinden, med hjälp av vatten och med hjälp av djur.

Biologer vid Karlstads universitet har besökt över 100 skärgårdsöar i Östersjön, och dokumenterat de arter som fanns. Därefter samlade de in spillning från grågåsen på 45 av öarna.

Grågässen ersätter betesdjuren

– Resultatet vi fann var att spillningen från grågås innehöll livskraftiga fröer av 97 olika växtarter, säger Lutz Eckstein, professor i biologi. Hade vi haft möjlighet att titta på ännu fler öar hade resultatet sannolikt visat på ännu fler arter.

Växtspridning genom gäss är en fördel för växter i skärgårdslandskapen, speciellt efter de senaste decenniers förändringar av markanvändning och upphörandet av betesdjur har påverkat artrikedomen på öarna i skärgården.

– Det här visar på ett spännande resultat, eftersom vi förut inte har vetat om grågåsens betydelse särskild för landväxter.

Kontakt:
Lutz Eckstein, professor i biologi på Karlstads universitet, lutz.eckstein@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera