Tema

Rått kött till hunden kan vara en risk för ägaren

Att mata hundar med rått kött har blivit en trend. Men låt inte hunden slicka dig i ansiktet efter en sådan måltid. Köttet som säljs som hundmat innehåller mycket bakterier och forskare uppmanar nu hushåll med spädbarn eller personer med nedsatt immunförsvar, att undvika de råa köttprodukterna.

Att utfodra hundar med dieter baserade på rått kött har blivit allt mer populärt under senare år. Den köttråvara man kan hitta i foderbutikernas frysdiskar består dock av slaktbiprodukter som inte har behandlats för att minska det mikrobiella innehållet, och som därför kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer.

För att få en bild av hur stor denna risk harforskare från Sveriges  lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) analyserat frysta prover från 60 förpackningar som producerats i Sverige, Norge, Finland, Tyskland eller Storbritannien av 10 olika tillverkare.

Alla köttprover innehöll tarmbakterier

I samtliga prover hittades bakterier från familjen Enterobacteriaceae – en grupp av bakterie som främst förekommer i mag-tarm-kanalen hos djur och människor – och i 31 prover varr halten högre än gränsvärdet (5000 bakterier/g) för tillfredsställande mikrobiell hygien enligt EU:s föreskrifter.

– Det här är ett generellt mått på råvarans hygieniska kvalitet, förklarar Ingrid Hansson, som är universitetslektor vid SLU och som har lett studien. Inom familjen Enterobacteriaceae finns både harmlösa och skadliga bakterier.

I studien undersöktes också förekomsten av några viktiga bakterier som är kända för att orsaka sjukdom. I två prover var halten av Clostridium perfringens högre än den nivå som tillåts enligt svenska riktlinjer. Dessutom hittades Salmonella-arter i fyra prover och Campylobacter-arter i tre.

Viktigt med god hygien

– Det här visar hur viktigt det är med god hygien om man utfodrar sina hundar med råa köttdetaljer, säger Ingrid Hansson. Och det gäller både vid förvaring, hantering och utfodring.

Forskarna ger också ett antal tips som kan begränsa hälsoriskerna för djur och människor:

  • Köttråvaran bör hållas fryst tills den används
  • Köttet bör tinas vid högst 10° C, och ska därefter hållas skilt från livsmedel
  • Köttet ska hanteras med separat köksutrustning om denna inte diskas noggrant efter användning
  • Tänk på att stänk av köttsaft kan sprida bakterier till andra livsmedel och ytor
  • Låt inte hunden slicka människor i ansiktet omedelbart efter att den har ätit
  • Hundar ska inte utfodras med rått kött i hushåll med spädbarn, äldre eller individer med nedsatt immunförsvar, eftersom dessa grupper är mer mottagliga för infektioner.

Forskarna påpekar att hundar inte bara kan sprida bakterier som orsakar sjukdom, utan att de också kan sprida bakterier med antibiotikaresistens. Hundar ska inte matas med rått kött medan de behandlas med antibiotika, eftersom detta kan öka risken för uppförökning och spridning av resistenta stammar.

Kontakt:
Ingrid Hansson, universitetslektor, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ingrid.hansson@slu.se

Artikeln:
Occurrence of Salmonella, Campylobacter, Clostridium and Enterobacteriaceae in raw meat-based diets for dogs. Hellgren, J., Hästö, LS., Wikström, C., Fernström, L., Hansson, I.. (2019) . Veterinary Record

Rått kött till hunden kan vara en risk för ägaren

 lästid ~ 2 min