Tema

Ryggproblem vanligt bland elitidrottande ungdomar

Ungdomar som idrottar på elitnivå har oftare besvär i ländryggen än ungdomar som tränar på lägre nivå. För att kunna läka är det viktigt att behandla skadorna i ett tidigt skede, visar en studie från Umeå universitet.

– Fysisk aktivitet är bra för kroppen. Men det finns också en risk att det blir för mycket av det goda. Det krävs en medvetenhet om att den fysiska mognadsgraden varierar mellan individer i samma årskull för att minska skaderiskerna, säger Claes-Göran Sundell, fysioterapeut och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

– Ju fler träningstimmar, desto mer individanpassad bör träningen vara.

Ländryggen tar stryk

Nästan hälften av de idrottande ungdomarna som deltog i studien, hade besvär i ländryggen. Besvären var vanligast bland ungdomar som idrottade på elitnivå och tränade mer än sex timmar i veckan. Däremot gick det inte att se någon skillnad mellan olika idrotter.

Hos nio av tio av de ungdomar som undersöktes för ländryggproblem fanns en strukturell förklaring till besvären. Den vanligaste skadan var stressreaktion eller stressfraktur i ländryggen. Det gick inte att se detta bara med någon vanlig klinisk undersökning utanpå kroppen, utan det krävdes undersökning med datortomograf eller magnetresonanskamera för att fastställa skadan. Om skadan upptäcktes i tidigt stadium var det större chans till läkning.

Ta symptom på allvar

– Därför är det viktigt att inte bagatellisera besvär utan att ta alla symtom från ryggen på allvar hos ungdomarna och tidigt göra undersökning med bilddiagnostik som magnetresonans, säger Claes-Göran Sundell.

Om studien

Avhandlingen Low back pain in adolescent athletes bygger på flera studier:

En enkät som gjordes bland 2 500 gymnasieelever för att se samband mellan ländryggsbesvär, idrott och kön.

En registerstudie som undersökt idrottande ungdomar och ländryggsbesvär under en tioårsperiod, och där det framkom att bara ett fåtal hade undersökts med magnetresonans eller datortomografi. Bara 19 fall där dessa undersökningar gjorts hittades, och i16 fall fanns tillgång till journal och besvarade frågor om fortsatta besvär.

En studie som följde 25 elitidrottande ungdomar med ländryggsbesvär, och jämförde dessa med en kontrollgrupp som aldrig haft besvär i ländryggen. Här såg man stora skillnader, då ungdomarna med ländryggsbesvär också hade skador på ryggraden, Kontrollgruppen visade inga liknande skador. De som hade någon form av skelettskada behandlades med vila i tre månader med uppföljning hos fysioterapeut. Efter vilan gjordes en ny röntgenundersökning för att studera läkningen.

Kontakt:

Claes-Göran Sundell, fysioterapeut och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. claes.g.s@telia.com

Ryggproblem vanligt bland elitidrottande ungdomar

 lästid ~ 2 min