Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Den traditionella IT-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheternas satsning på digitalisering. Fokus på digital omställning och affärsverksamhet leder till en stadig marginalisering av yrkesrollen, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

IT-budgetarna för världens företag har ökat konstant sedan 2015 och trenden är densamma även för verksamheter inom statlig och offentlig sektor. Den främsta anledningen till detta är omställningen med att digitalisera verksamheten. Historiskt sett har IT-chefen, eller CIO (Chief Information Officer), varit den person som lett arbetet med IT- och infrastrukturfrågor. Men i och med att alla organisationer successivt ställer om sitt sätt att arbeta förändras även IT-chefens roll.

– Rollen som CIO ersätts nu alltmer med vad som kallas CDO, Chief Digital Officer, där den senare anses nödvändig för att ta tillvara digitaliseringens fulla potential med särskilt fokus på affärsverksamhet. IT-cheferna har fått släppa kontrollen över omställningen till förmån för CDOs vilket kan leda till konflikter och maktkamp över vilka beslut som ska tas av vem, säger Johan Magnusson, docent vid institutionen för tillämpad IT.

Från specialist till generalist

Å andra sidan, menar Johan Magnusson, behövs fortfarande en IT-ansvarig inom alla större organisationer, så jobbet kommer inte att försvinna. Men den strategiskt viktiga framåtblicken får mer och mer lämnas över till CDOs, likaså en på förhand given plats i organisationens ledningsgrupp och prestigen som kommer med den.

– Efter millennieskiftet stod IT-chefen på topp i organisationerna med stor makt att påverka i vilken riktning organisationerna skulle gå. Men sedan dess har vi sett en minskning i möjligheten att ha inflytande och ta beslut, samtidigt som yrkesrollen gått från specialist till generalist, säger Johan Magnusson.

Johan Magnusson har i sin forskning intervjuat 19 IT-chefer i stora organisationer (fler än 250 anställda) där åtta av de intervjuade arbetade inom offentlig sektor och elva inom privat sektor, samtidigt som olika typer av litteraturstudier genomförts.

Vad som händer i framtiden med den traditionella IT-chefens roll är tydligt, enligt både de chefer som intervjuats i studien och Johan Magnusson.

– Den traditionella IT-chefen har fastnat i ett defensivt arbetssätt som prioriterar besparingar. Digitaliseringen för med sig nya utmaningar, och här har IT-chefen tappat initiativet, varpå man lämnar över den strategiska frågan till andra yrkesroller. Konsekvenserna av denna marginalisering blir en otydlighet gällande ansvar för digitalisering och i förlängningen en bristande digital förmåga för organisationen.

Kontakt:

Johan Magnusson, johan.magnusson@ait.gu.se

Studie:

How the West was Lost: Chief Information Officers and the Battle of Jurisdictional Control

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera