Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ekonomiska satsningar på arbetsförmedling leder till lägre arbetslöshet i Sverige och 18 andra välfärdsstater. Det visar forskning vid Stockholms universitet.

– Arbetsförmedlingens funktion och effekter är omdebatterade. Min avhandling visar att offentliga investeringar leder till sänkt arbetslöshet, säger Daniel Fredriksson, nybliven doktor i sociologi vid Sociologiska institutionen och institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Forskningen bygger på uppgifter om hur arbetslösheten mätt i antal procent av den arbetsföra befolkningen hänger ihop med arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsförmedling, utbildningsprogram och offentligt jobbskapande. Det är en av de första studierna som gjort den här typen av analys. De länder som har undersökts är Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.

– Länder som spenderar mer pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder tenderar att ha lägre arbetslöshet. Effekten kvarstår även efter att jag har kontrollerat för andra omständigheter som kan påverka arbetslösheten i olika länder, som ekonomins och fackförbundens storlek, lönesättning och arbetsrättslagstiftning, säger Daniel Fredriksson.

Andra insatser får bättre effekt

Arbetsförmedlingen bidrar också indirekt till att öka effekten av andra insatser, som utbildningsprogram och offentligt jobbskapande. Tidigare forskning visar att en hög arbetslöshetsersättning kan ha negativa effekter på arbetslösheten. Studien visar att arbetsförmedlingen, med sin kontrollerande funktion av arbetslösa, bidrar till att minska dessa negativa effekter.

– Men det är inte så enkelt som att bara man ökar utgifterna för arbetsförmedlingen, så kommer arbetslösheten att sjunka per automatik. Det gäller att undersöka vad arbetsförmedlingen kan tillföra för att få ner arbetslösheten för olika grupper på arbetsmarknaden. För att veta exakt vilka åtgärder det är som ger effekt behövs fler studier, säger Daniel Fredriksson.

Avhandling

Studien ”Reducing Unemployment? Examining the Interplay Between Active Labour Market Policies” är en del av avhandlingen ”Enabling employment?: Drivers and outcomes of active labour market policies in comparative perspective”.

Kontakt

Daniel Fredriksson, Sociologiska institutionen och institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, daniel.fredriksson@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera