Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En lav består av svampar och alger som lever tillsammans i symbios. Nu kan forskare från Uppsala universitet visa att det inte bara förekommer två svampar i varglav – utan tre.

Denna tredje svamp, Tremella, uppträder i en tidigare okänd jästform. Denna tredje svamp återfinns i direkt kontakt med algen, alltså tyder allt på att den är aktiv i symbiosen. Men hur Tremella påverkar lavsymbiosen är fortfarande okänt.

– Nu har vi tagit det första steget genom att kartlägga vilka parter som finns med i en varglav, och kan börja ställa frågor om deras roll i samlivet och studera deras interaktioner, förklarar Hanna Johannesson, professor vid institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet och forskargruppens ledare.

Lavar misstas ofta för mossor, men är en annan typ av organism. De består av svampar och alger som lever tillsammans för gemensam nytta. Ett exempel på en lav är fönsterlaven, som används för dekoration av adventsljusstakar.

Arbetsfördelningen i symbiosen omvärderad
Ett klassiskt sätt att beskriva arbetsfördelningen mellan parterna har varit att säga att svampen erbjuder ett skyddat hem för algen, som producerar mat för svampen i form av socker.

I över hundra år har lavar betraktats som en symbios mellan enbart en svamp och en alg. För några år sedan kom emellertid forskare fram till att många vanliga lavar består av två svampar utöver algen, en studie som ifrågasatte vår grundläggande förståelse för denna mest välstuderade symbios, se artikeln Ny svamp hittad i lav (Uppsala universitet.

Forskarna från institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet i samarbete med SLU, University of Alberta, Kanada och Indiana University, USA har upptäckt att nästan alla varglavar innehåller tre svampar.

Forskarna analyserade DNA från över 300 prover från varglavar (Letharia) hämtade från hela världen. De upptäckte att 95 procent av proverna innehöll spår av den tredje svampen, Tremella. Detta förvånade forskarna, då varglav är en av de mest välstuderade lavarna och Tremella i varglav har tidigare ansetts vara sällsynt.

Finns fler spelare
Forskarna kunde visa att Tremella förekommer som jästceller i barken, det yttersta lagret av lavbålen, och att denna form är den vanligast förekommande i naturen. Den här livsformen av Tremella var inte känt tidigare från lavar. Forskarna upptäckte att den sällsyntare hyf-formen av Tremella finns i delar av laven med stor andel alg. Hyfer är celltrådar som utgör byggstenar för de flesta svampar, och i varglavar har Tremella-hyfer närkontakt med alger. Dessa interaktioner var inte heller kända tidigare.

– Vi använde av oss en speciell typ av mikroskopi som gjorde det möjligt att separera olika svampar från varandra. Det visar sig att varglavsbarken är en mosaik av tre olika svampar. Dessa fynd betyder att lavar är mycket mer komplexa än vi trodde tidigare. Det betyder också att det antagligen inte finns en enda definition för hur många spelare och vilka typer av interaktioner som finns i lavar, säger Veera Tuovinen, gästforskare vid institutionen för organismbiologi och huvudförfattare för studien.

Kontakt:
Veera Tuovinen, tuovinen.veera@gmail.com
Hanna Johannesson, e-post: hanna.johannesson@ebc.uu.se

Studien:
Two basidiomycete fungi in the cortex of wolf lichens, Current Biology

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera