Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Permafrosten har blivit 0,3°C varmare under det senaste decenniet. Det visar en studie som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost. De stigande permafrosttemperaturerna beror framför allt på att lufttemperaturen har ökat.

Sambandet ökad lufttemperatur och varmare permafrost är särskilt tydligt i Arktis, där man också har haft den största temperaturökningen i luften under perioden 2007–2016 I subarktiska områden har även ökad nederbörd i form av snö under vinterhalvåret medfört att permafrosten blivit varmare.

– Om uppvärmningen av permafrosten fortsätter i samma höga takt kan det få allvarliga konsekvenser för ekosystem och infrastruktur i polarområdet. När permafrosten tinar kan även stora mängder kol som finns lagrat i marken frigöras till atmosfären i form av växthusgaser (både koldioxid och metan) vilket ytterligare kan förstärka den globala uppvärmningen, säger Britta Sannel vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, och medförfattare till studien.

Studien har letts av Boris Biskaborn vid Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Tyskland.

Studien:
Permafrost is warming at a global scale,
Nature Communications

Kontakt:
Britta Sannel, Institutionen för naturgeografi och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet. britta.sannel@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera