Tema

Så kan ekonomiska styrmedel klara miljöhoten i antropocen

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av styrmedel som koldioxidskatter, bygg- och tekniknormer och stöd till ny teknik, menar svenska miljöforskare. Men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt – och många olika forskningsområden samarbeta för att hitta lösningarna.

De stora miljöproblemen är globala, långsiktiga och osäkra, och sammankopplade med varandra. Därför måste de analyseras tillsammans för att hitta lösningar som ger synergier, och för att undvika att styrmedel löser ett problem men förvärrar andra.

– Det är ju inte hållbart om man förvärrar problem med biodiversitet eller vitala kretslopp för vatten eller näringsämnen bara för att man försöker lösa exempelvis ett klimatproblem, kanske genom en massiv och felriktad skogspolitik, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till artikeln.

Jorden befinner sig i ”Antropocen” – en tid då många avgörande variabler för planeten styrs av människan, och våra aktiviteter och konsumtionsmönster riskerar att överskrida de planetära gränserna. Det leder till global uppvärmning, ändrat klimat, försurning av världshaven, utrotning av biodiversitet och många andra globala miljöproblem.

Tydliga hot mot planetens stabilitet
– Det finns tydligt vetenskapligt stöd för att vi äventyrar hela planetens stabilitet. Den stora utmaningen är att erkänna att vi behöver nya ekonomiska styrmedel för att hantera risker för oåterkalleliga globala förändringar som skulle avgör framtiden för alla generationer av människor på jorden, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och direktör för Postdam institutet för forskning om klimateffekter i Tyskland, och medförfattare till artikeln.

– Biologer, fysiker och andra naturvetare ser och analyserar förändringarna, och är oftast de som skriver om planetära gränser och Antropocen. Samhällsvetare är experter på hur samhället och ekonomin fungerar, och båda kunskaperna behövs för att kunna föreslå lösningar som är effektiva och politiskt genomförbara. Därför behövs ett samarbete mellan ekonomer, samhällsvetare och naturvetare för att diskutera lösningar, säger Thomas Sterner.

Justera styrmedlen
– Antropocen är en helt ny epok i människans och jordens utveckling. Det är oerhört viktigt att justera styrmedlen och kombinera dem på nya sätt så att de är anpassade till företeelser som blir alltmer aktuella nu, till exempel risken för kollaps av vissa naturresurser, så kallade ”tipping points”, eller att människans aktiviteter kan ha fördröjd påverkan på miljön, säger Anne-Sophie Crépin vid Beijerinstitutet och en av medförfattarna till artikeln.

Att hitta effektiva lösningar är förstås viktigt, men fördelningspolitiska effekter och politisk genomförbarhet är också aspekter som måste beaktas mycket noga när styrmedel designas och väljs.

– Målet med vår forskning och med artikeln är att bidra till en bättre politik i hela världen för att bekämpa de stora miljöproblemen. Ett första steg skulle kunna vara en global överenskommelse om att alla utsläpp av klimatgaser måste innebära en kännbar kostnad för den som orsakar utsläppen, säger Thomas Sterner.

Artikel:
Policy design for the Anthropocene, Nature

Kontakt:
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, thomas.sterner@economics.gu.se
Anne-Sophie Crépin, docent i miljöekonomi, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och Stockholm Resilience Centre, annesophie.crepin@beijer.kva.se

Så kan ekonomiska styrmedel klara miljöhoten i antropocen

 lästid ~ 2 min