Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Norrländska män ska intervjuas i en ny sociologisk studie om hur det är att vara man och bo på den norrländska landsbygden. I fokus står männens livsberättelser och känslor – och därför är nu forskarna på jakt efter män i Jämtland och Västernorrland som vill delta.

– Jag vill undersöka de stereotyper om norrländska män som vi dagligen matas med från olika håll genom att dels synliggöra olika erfarenheter bland män som bor på landsbygden, men också genom att prata om och synliggöra mäns känslomässiga erfarenheter. En viktig del i studien kommer också vara männens relation till platsen de bor på eller har bott på, säger Lisa Ridzén, forskare vid Avdelningen för samhällsvetenskap på Mittuniversitetet.

De män som deltar i studien ska vara minst 16 år gamla och ha bott på landsbygden, minst fem minuters bilväg från tätort, i två år eller längre tid än så. I övrigt kan deltagarna ha vilken bakgrund och vilka erfarenheter som helst. Studien genomförs i form av långa, omfattande intervjuer och de deltagare som slutligen väljs ut får träffa forskarna vid åtminstone tre tillfällen. I ett första skede ska ett 20-tal män intervjuas.

Kan dra sig tillbaka närsomhelst

– Jag vill skapa ett ömsesidigt förtroende med dem jag intervjuar, vilket är viktigt för att på ett djupare plan förstå hur det är att vara en av dem. En del av männen kan möjligen komma att uppleva intervjuerna som känslomässigt jobbiga, men samtidigt ges de en unik möjlighet att berätta om sådant som det kanske inte alltid finns tid eller utrymme till att prata om till vardags, säger Lisa Ridzén.

Det är frivilligt att delta i studien och deltagarna kan närsomhelst avbryta sin medverkan om de skulle önska. Forskarna kommer också att sträva efter att män med samisk bakgrund medverkar i studien.

– Det är viktigt att synliggöra olika typer av erfarenheter, exempelvis samiska mäns erfarenheter. I förlängningen kan denna studie ses som en del i möjliggörandet av ett jämlikare och mer välmående samhälle då mäns sätt att relatera till och uttrycka känslor påverkar både dem själva, men också andra i samhället, säger Lisa Ridzén.

Kontakt:

Lisa Ridzén, doktorand vid Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, 072-581 87 23, lisa.ridzen@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera