Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ungdomars stressade liv med skola, träning och sociala medier gör att de inte längre har tid att festa och därmed dricka alkohol, visar en studie från Stockholms universitet.

Ungdomar i Sverige idag dricker mindre alkohol än tidigare, dessutom har andelen unga som väljer att helt avstå från att dricka alkohol ökat. En av anledningarna är tidsbrist, det finns helt enkelt inte tid över för att dricka.

Denna trend har ökat, inte bara i Sverige utan även i europeiska länder, Australien och Nordamerika. Forskarna menar att det även verkar som att grupptrycket att dricka har minskat och att ungdomar mognar tidigare.

Den ökade användningen av sociala medier påverkar också, och att det finna en ökad medvetenhet kring hälsa och träning. Dessutom umgås ungdomar mer med sina föräldrar, vilket ger föräldrarna bättre kontroll över sina ungdomars aktiviteter.

Grupptrycket har minskat

Forskare vid Institutionerna för folkhälsovetenskap, socialt arbete och Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet har intervjuat 49 svenska ungdomar – en grupp som dricker alkohol och en grupp som helt avstår att dricka – för att undersöka vilka olika faktorer som kan ligga till grund för denna kraftiga minskning av ungdomars alkoholkonsumtion.

– Vi ser att grupptrycket att dricka har minskat och konkurrerande aktiviteter tagit över. Den kulturella inställningen att dricka verkar ha förändrats bland ungdomar, så att dricka alkohol har förlorat sin tidigare obestridda symboliska kraft som ett steg in i vuxenlivet, säger Jukka Törrönen, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och huvudförfattare till studien.

– Det finns också tecken på en tidigare mognad av ungdomarna jämfört med tidigare generationer, de verkar mer ansvarsfulla, reflekterande och vuxnare som personer. Till exempel visar vår forskning att unga är väl medvetna om hälsoriskerna som är relaterat till drickandet och känsliga för sina föräldrars förväntningar, säger Jukka Törrönen.

Artikeln:

Why are young people drinking less than earlier? Identifying and specifying social mechanisms with a pragmatist approach, Journal of Drug Policy. Filip Roumeliotis, Eva Samuelsson, Ludwig Kraus, Robin Room

Kontakt:

Jukka Törrönen, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och projektledare för forskningsprojektet Varför dricker unga människor mindre än tidigare, jukka.torronen@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera