Artikel från Högskolan i Gävle

Arbetsvillkoren för socialarbetare i Stockholm har blivit bättre. Det visar en studie bland socialsekreterare som utreder barn och unga.
– Det är en yrkesgrupp som länge haft tuffa arbetsvillkor och att det äntligen verkar ha vänt är ju väldigt roligt, säger Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Pia Tham och hennes forskarteam har gjort tre enkätundersökningar där socialsekreterare i Stockholms län fått svara på frågor om villkoren i arbetet och hur de mår. Den första undersökningen genomfördes 2003, den andra 2014 och den sista gjordes i år.

– Vår första sammanställning pekar på att det har blivit en förbättring när det gäller arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga i Stockholms län, säger Pia Tham, forskare vid Högskolan i Gävle.

Lägre krav ger mindre stress

– Vi kan se en förbättring, man är mindre stressade och upplever att kraven har minskat. Så positivt att se att olika satsningar som på senare år genomförts från regeringshåll och exempelvis i Stockholm stad där man tagit fram en handlingsplan för man ska förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare ser ut att ha lett till verkliga förbättringar.

Hon vill ändå betona att detta är de första preliminära resultaten och att forskarteamet nu kommer att undersöka materialet noggrannare och genomföra mer djupgående analyser.

– Vi ska nu till exempel titta hur det ser ut i olika områden och om det finns skillnader.

Ledningen mer tillgänglig

Undersökningen visar att man tycker att arbetsledningen har blivit mer tillgänglig och att arbetet blivit mindre akutstyrt, men också att arbetet blivit allt mer specialiserat och avgränsat jämfört med tidigare.

Väsentligt färre säger att de ofta måste planera om arbetsdagen, arbeta övertid eller att de inte hinner med. Det är också färre som tycker att arbetet ofta påverkar hem och familjeliv negativt.

– Vi har också tittat lite på vad som skiljer arbetsgrupper som mår bra från de övriga och kan se att de som mår bra har ett mindre akutstyrt arbete och inte lika ofta behöver ändra planeringen av sin arbetsdag på grund av personalbrist eller akuta situationer i klientarbetet.

Det är fortfarande tufft

Det har blivit bättre men det är fortfarande tufft och det finns mycket att jobba med, menar Pia Tham, till exempel att man behöver få fler av de rutinerade att stanna, nu är allt fler av de som arbetar med utredningar av barn och unga, yngre och mindre erfarna.

Hon påpekar också att det kan variera mycket i landet och mellan olika enheter i socialtjänsten.

– Det är viktigt att förtydliga att vi behöver göra noggrannare analyser. Kan det vara så att vissa fått det mycket bättre och vissa kanske inte inte fått det bättre alls? Vi kommer fortsatta att göra fler analyser även kring detta för att få en tydligare bild av vad det är som gör att man trivs och mår bra på sin arbetsplats, säger Pia Tham.

Forskningsprojektet beräknas vara helt klar i september år 2020. Pia Tham har två doktorander med sig i den här studien, Amanda Norrgård, som kommer att titta närmare på förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap och Karin Steive, som djupare ska studera friska arbetsgrupper och vad som är karaktäristiskt för dem.

Kontakt:

Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, pia.tham@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera