Antarktis. Bild: Stefan Hendriks
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Halogenerade ämnen som innehåller fluor, klor och brom, bryter ner det UV-skyddande ozonskiktet i atmosfären. Nu visar forskning att helt nybildad havsis innehåller bromerade ämnen, även på vintern. Bromet kommer från alger i havsisen, och påverkar ozonskiktet och därmed klimatet.

På senare år har forskare upptäckt att alger i oceanerna producerar ämnen som innehåller ämnet brom. Denna produktion är relaterad till fotosyntesen, och är alltså driven av solljuset.

Nu beskriver forskare vid Göteborgs universitet en hittills okänd källa till bromerade ämnen i atmosfären från nybildad havsis under vintern, trots att solljuset knappt existerar.

– Detta har vi upptäckt i Antarktis, alltså havsområdena kring Sydpolen. Där bildas varje år havsis vintertid, som sedan smälter under sommaren för att nybildas till vintern igen, säger Katarina Abrahamsson, professor på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, och huvudförfattare till en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Havsis bidrar med brom till atmosfären

Forskarnas mätningar av ämnen som innehöll brom i havsis, snö och luft, avslöjade att den antarktiska vinterisen bidrog med tio gånger mer brom till atmosfären än havsvattnet.

Dessutom såg forskarna att bidraget av brominnehållande ämnen var högre i vinterisen än i sommarisen. Därför fick man förändra bilden av hur dessa ämnen bildas, och forskarna föreslår att kemiska snarare än biologiska processer dominerar i avsaknad av solljus.

I studierna använde forskarna en global klimatmodell. Den visade att de bromerade ämnena, som producerades under vintern, spred sig till hela södra halvklotet.

– Vi kunde uppskatta att bidraget av brom från havsisen utgör hela tio procent av det atmosfäriska bromet som finns i världen, säger Katarina Abrahamsson.

Isen kring Nordpolen liknar Sydpolens

Forskarnas resultat visade också att havsis, även under årets mörka tid, är en viktig källa till atmosfäriskt brom. Och det är något som påverkar atmosfärskemiska förlopp och klimat på hela södra halvklotet.

De pågående klimatförändringarna medför att isen i Arktis blir mer och mer lik den runt Antarktis. Arktis skiftar därmed från att ha flerårsisar till att i högre utsträckning ha ettåriga isar.

– Så våra resultat kan förmodligen tillämpas även på norra halvklotet, säger Katarina Abrahamsson.

Artikel:

Organic bromine compounds produced in sea ice in Antarctic winter, Nature Communications

Kontakt:

Katarina Abrahamsson, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, katarina.abrahamsson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera