Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Värmeböljor liknande den i somras kan få mycket negativa följder för många djur. En ny studie från Lunds universitet visar att överhettade fåglar får mindre ungar och att de som föds kan ha mindre chans att överleva.

Sedan tidigare är det känt att djur som lever i mycket varma områden på jorden är mindre aktiva under dygnets varmaste timmar. Nu konstaterar biologer vid Naturvetenskapliga fakulteten i Lund att värme och överhettning är ett problem även i Sverige. Studien är gjord vid Krankesjön i Skåne.

– Om det blir fler somrar lik den senaste så påverkas många djurarter sannolikt mycket negativt eftersom de inte kan ta hand om sina ungar på bästa sätt, säger Andreas Nord, forskare vid biologiska institutionen.

Blåmesen blir överhettad

I våras presenterade han och kollegan Jan-Åke Nilsson resultat som visade att småfåglar kan nå en kroppstemperatur på över 45 grader när de arbetar hårt. Det är mer än 4 grader över normal temperatur. Nu har de gått vidare med undersökningen och kan för första gången visa att djur som har lättare att göra sig av med överskottsvärme får större och mer livsdugliga ungar, samtidigt som deras egen kondition inte blir avsevärt försämrad.

Studien är gjord på blåmesar, en av Sveriges vanligaste holkfåglar och en art som får många ungar. Antalet ungar, 15 per par är vanligt, är anledningen till att föräldrarna tvingas hämta mat hundratals gånger varje dag.

Forskarna agerar evolution

För att göra det lättare att sänka kroppstemperaturen klippte forskarna fjädrarna på bröst och buk på hälften av fåglarna, ett ingrepp som inte skadar eftersom nya fjädrar växer ut efter ett par veckor. Den andra hälften agerade kontrollgrupp. Både de klippta och de oklippta fick små sändare monterade på benen för att mäta hur ofta de flög in och ut ur sina holkar. Därefter lämnades fåglarna ifred tills ungarna vuxit färdigt, sedan fångades de igen och vägdes och fick kroppstemperaturen kontrollerad. Forskarna kontrollerade även ungarna för att se hur föräldrarnas olika förmåga att göra sig av med överskottsvärme påverkade deras avkomma.

Resultatet visade att klippta föräldrar hade lägre kroppstemperatur och vägde mer än de oklippta i slutet av häckningsperioden. Dessutom var deras ungar större och ofta tyngre.

– Det är viktigt hur stora ungarna är precis innan de lämnar boet. Storleken säger en hel del om deras chanser att överleva och själva få ungar.

Kontakt:

Andreas Nord, +47 461 435 37, andreas.nord@biol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera