Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Utredningar av misstänkta brott mot små barn innebär stora utmaningar. Åklagare är ansvariga både för förundersökning samt för beslut om att åtala i fallet. Mer kunskap om barnintervjuer och utvärdering av barns vittnesbörd, samt bättre  samarbete mellan inblandade instanser kan göra åklagarnas arbete enklare.

Åklagares arbete med utredningar av brott mot små barn har inte studerats i någon vidare utsträckning fram tills alldeles nyligen. Emelie Ernberg har till sin avhandling i psykologi bland annat studerat ett hundratal rättsfall som rör misstänkta sexualbrott mot förskolebarn.

Hon har även sammanställt svar från hundra åklagare. De fick svara på en enkät om sina erfarenheter, för att ge en överblick över situationen idag och se vilka utvecklingsmöjligheter det finns.

– I svaren är det tydligt hur svåra åklagarna tycker att de här utredningarna är, säger hon.

Utöver utmaningar i att bedöma barnens berättelser finns det mycket annat runtomkring som kan spela in i utredningarna. Det kan exempelvis finnas en vårdnadstvist med i bilden, eller så kan barnet ha varit familjehemsplacerat.

– Om socialtjänsten varit inkopplad kan detta enligt åklagarna försvåra utredningen ytterligare, säger Emelie Ernberg.

Särskilda kunskaper krävs vid förhör av små barn

Åklagarna lyfter även resursbrist hos socialtjänst och polis som ett problem, där hög personalomsättning försvårar samarbetet mellan myndigheterna.

Mycket av det som kommit fram i hennes studier ligger i linje med internationella forskningsresultat. Emelie Ernberg konstaterar också att det krävs särskilda kunskaper för att förhöra små barn.

– Det är en svår balansgång mellan att stötta de yngsta barnen i att berätta om sina upplevelser och att inte bli för ledande, säger Emelie Ernberg.

Ett steg i den riktningen är den handbok om förhör med barn som Polis- och åklagarmyndigheten har också nyligen kommit ut med, och där Emelie Ernberg och det forskningsprojekt hon ingått i har fungerat som bollplank.

– Vårt bidrag har framförallt varit att komma med lästips om den forskning rapporten är baserad på, och att läsa och ge feedback för att säkra upp att de rekommendationer som ges är evidensbaserade.

Avhandling:
There was nothing but her story: Prosecution of alleged child abuse or preschoolers.

Kontakt:
Emelie Ernberg, emelie.ernberg@psy.gu.se,  031–786 1856,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera