Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Fågeln blå kortvinge (Brachypteryx montana) har hittills betraktats som en art. En internationell forskargrupp, ledd från Uppsala universitet, har studerat de kontinentala och taiwanesiska populationerna och upptäckt att de tre underarter som finns i de områdena, i själva verket är tre helt olika arter

Blå kortvinge finns i ett stort område från Himalaya till sydöstra kinesiska fastlandet, Taiwan, Filippinerna och Indonesien. De kontinentala och taiwanesiska populationerna har nyligen studerats av en grupp forskare från Sverige, Kina, Storbritannien och USA med avseende på DNA, fjäderdräkt, kroppsform, sång och geografisk utbredning. Forskarna har kommit fram till att de inte är några underarter utan tre helt självständiga arter.

Skiljer sig i färg och sång

De tre arterna skiljer sig åt i samtliga studerade egenskaper. Till exempel är hanarna hos de två fastlandsarterna blågrå, medan den taiwanesiska artens hanar är bruna, precis som honorna av alla tre arterna. Hos en av de två kontinentala arterna är unga hanar lika de vuxna hanarna, medan hos den andra arten är de lika honorna.

Tre arter som tidigare betraktades som en art, blå kortvinge (Brachypteryx montana). Eftersom de inte har svenska namn än, har de svenska namnen citationstecken. a) ”kinesisk kortvinge” (Brachypteryx sinensis), adult hane, Jiangxi, Kina, 25.4 2013; b) ”himalayakortvinge” (B. cruralis), adult hane, Yunnan, Kina, 5.5 2016; c) ”kinesisk kortvinge”, ung hane, Sichuan, Kina, 19.6 2015; d) ”himalayakortvinge”, ung hane, Sichuan, Kina, 19.6 2015; e) ”taiwanesisk kortvinge” (B. goodfellowi) Taiwan, 4.5 2004 (Chengte Yao); f) ”himalayakortvinge”, ung hane, Sichuan, Kina, 14.5 2015 (Tang Jun/China Bird Tour). Bilder: Per Alström, förutom e och f.

Dessutom skiljer sig sångerna markant, framför allt mellan de två kontinentala arterna. Forskarna upptäckte att båda de kontinentala arterna häckar i samma område i centrala Kina. Tidigare var bara den ena arten känd från det området.

Kan finnas fler arter

Enligt de genetiska analyserna har de tre arterna utgjort olika utvecklingslinjer sedan minst 4,1 miljoner år. Forskarna fann även att den underart som finns på Java är mer avlägset besläktad med övriga och alltså bör betraktas som ytterligare en art. Det finns ytterligare ett antal former av ”blå kortvingar” i Filippinerna och Indonesien som ännu inte är studerade i detalj. Kanske kan även de delas upp i flera arter.

Denna studie, som alltså kom fram till att den blå kortvingen är minst fyra arter, stödjer uppfattningen att antalet fågelarter i världen är underskattat – trots att fåglarna är den i särklass bäst kända av alla organismgrupper.

Artikel:

Alström, P. et al (2018): Taxonomy of the White-browed Shortwing (Brachypteryx montana) complex on mainland Asia and Taiwan: an integrative approach supports recognition of three instead of one species. Avian Research 9:34. (https://doi.org/10.1186/s40657-018-0125-6) Open Access.

Kontakt:

Professor Per Alström, Uppsala universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,
per.alstrom@ebc.uu.se

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera