Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Dagens sociala medier är egentligen inte så sociala, utan är främst skapade med syftet att fullborda olika uppgifter, enligt forskaren Christoffel Kuenen. För att istället främja sociala relationer krävs ett nytt sätt att närma sig design i förhållande till sociala digitala plattformar.

I dag formar sociala medier många delar av mänskliga relationer. Snabba digitala meddelanden har ersatt det fysiska mötet eller telefonsamtalet. Frågan är om sociala medier-plattformar verkligen är utformade för att få oss att socialisera mer kvalitativt? I sin doktorsavhandling skriver Christoffel Kuenen att tjänster från företag som Facebook och LinkedIn främst är utformade för att bocka av olika uppgifter och inte för en digital gemenskap.

Kopplade till en uppgift
Traditionellt har interaktionsdesigners designat för kommunikationen mellan människor och digitala objekt, ofta kopplat till någon slags uppgift. I vår tids sociala medier-landskap styr digitala objekt nu också relationerna mellan människor – inte bara mellan människor och saker. Christoffel Kuenen skriver i sin avhandling att detta kräver ett nytt sätt att närma sig design i förhållande till sociala digitala plattformar – ”design för att vara tillsammans”.

– När jag startade mitt forskningsprojekt insåg jag inte att det fanns en blind fläck när det kom till att designa för att vara tillsammans och socialisera i den digitala världen. Genom min forskning kom jag till insikten att interaktionsdesign som fält för närvarande är låst kring att lösa frågor kopplade till effektivitet och prestanda, eftersom man i allt väsentligt ser människor som resurser eller varor, säger Christoffel Kuenen, Designhögskolan vid Umeå universitet.

Viktigt undersöka hur tekniken formar möten mellan människor
Vad Christoffel Kuenen föreslår är att vi utökar våra perspektiv och våra angreppssätt för att undersöka på vilket sätt tekniken formar hur vi människor möter varandra genom digitala ting. Detta kan exempelvis göras genom att titta på hur design närmar sig gruppinteraktion.

– Jag är intresserad av den sociala dynamiken hos större grupper av människor och hur traditionella former för att vara tillsammans kan översättas till den digitala världen.

Insikten att dagens sociala medier-plattformar främst är skapade med syftet att fullborda olika uppgifter, i stället för att främja sociala relationer, var det som satte forskningsprojektet på sin nuvarande banan.

–Till exempel när du lägger ut ett foto på Instagram eller planerar ett event på Facebook, så socialiserar du egentligen inte med den grupp du riktar dig till. I stället så utför du en uppgift, och kommunikationen blir bara en biprodukt. Dessutom så håller vi ständigt på och förfinar och förskönar vår närvaro på dessa plattformar vilket gör att den faktiska sociala interaktionen blir mindre organisk, sällan i ögonblicket.

Ställer andra krav på design
I sitt doktorandarbete ställer Christoffer Kuenen frågan: Vad krävs det för att design ska skapa produkter som lägger större vikt vid den sociala upplevelse det innebär att vara en del av en grupp?’ Han vill veta vad som krävs för att designers ska kunna börja utforma digitala motsvarigheter till de sociala situationer vi upplever i verkliga livet, som att gå ner längs gatan eller gå på en konsert. Ännu finns det inte någon digital motsvarighet till detta.

– Syftet med avhandlingen har inte varit att presentera en färdigutvecklad, revolutionerande social app för mobiltelefoner. Den är snarare att betrakta som en startpunkt för en ny typ av diskussion. Genom att identifiera en lucka i sättet interaktionsdesigners hittills designat för social samvaro i den digitala eran öppnas outforskade möjligheter.

I sina framtida forskningsprojekt kommer Christoffel Kuenen, som är anställd och ansvarig för mastersprogrammet i interaktionsdesign vid Designhögskolan, att fortsätta undersöka på vilket sätt digitala produkter och tjänster är närvarande i våra liv, vilken roll de spelar för hur vi relaterar till andra människor och vad det innebär när designers ska forma vår digitala, sociala framtid.

Avhandlingen:
Aesthetics of Being Together

Kontakt:
Christoffel Kuenen, Designhögskolan vid Umeå universitet, christoffel.kuenen@umu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera