Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är vanligt att de som har sjukdomen MS har en nedsatt balans. Forskning inom Region Örebro län visar att träning markant minskar risken att ramla. Balansen blir bättre och det underlättar i vardagen.

– Personer med MS har större risk att få frakturer. Så det är viktigt att kunna undvika fallen. I min forskning har jag bland annat undersökt vad fallen beror på, säger Anna Carling, leg sjukgymnast och forskare vid Örebro universitet.

Anna Carling har jobbat i drygt tio år som sjukgymnast i MS-teamet som finns på Universitetssjukhuset Örebro. Inom regionen finns cirka 600 personer med MS och totalt i landet finns cirka 18 500 personer.

– Jag träffar de som har försämrats i sin sjukdom. De upplever att kraften tar slut i benen och de har svårt att stå upprätt. I min forskning har jag använt ett träningsupplägg som inte är undersökt för den här gruppen människor tidigare, säger Anna Carling.

I studien ingick 51 patienter som fick göra så kallade CoDuSe balansövningar som bygger på corestabilitet.

Vad är CoDuSe?
Träningen bygger på corestabilitet. Konceptet bygger på att träna tre områden samtidigt – delad uppmärksamhet, sensoriska strategier och olika underlag. I studien tränade patienter under sju veckor i en grupp, två gånger i veckan under en timme. Efter detta tränade de också hemma för att få in övningarna i sin vardag. De positiva effekterna uppkom av att träna på delad uppmärksamhet, bålbalans och sensoriskt utmanande övningar. Mätningar gjordes på gång och balans och i utvärderingen ingick även intervjuer.

– Vi har kommit fram till att fallen främst sker i vardagliga aktiviteter, oftast inomhus i det egna hemmet och att fallen kan bero på både inre och yttre riskfaktorer. En riskfaktor för fall kan vara att deras symtom skiftar under dagen samt mellan dagar, vilket gör att det kan vara svårt att veta sin fysiska kapacitet vid en specifik tidpunkt, säger Anna Carling.

CoDuSe-konceptet är tidigare prövat med mycket god effekt på personer med MS som inte kommit lika långt i sitt sjukdomsförlopp. Forskningsresultatet i den här studien visar att konceptet fungerar även för personer med mer symptom på grund av sin MS. Studien visade att träning efter upplägget CoDuSe kunde förbättra balansen och minska antalet fall, vilket även visade sig underlätta deltagarnas vardag.

Anhörigas vardag påverkas
Även anhörigas vardag påverkas av det faktum att personer med MS ibland faller. Anhöriga är med och tar ett ökat ansvar. De ser familjen som en enhet och vill få den att fungera så bra som möjligt tillsammans.

– De anpassar och justerar vardagen och dess innehåll för att underlätta samt förhindra fall för personen med MS. Om det inte räcker med att anpassa så gör de ofta avkall på sig själva, till förmån för personen med MS, avslutar Anna Carling.

Kontakt:
Anna Carling, Leg sjukgymnast vid Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro. Region Örebro län, anna.carling@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera