Polisen i behov av assistans
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur återges de förhördas berättelser om en händelse när de skrivs ner? Språkforskare har undersökt polisens undersökningar om våld i nära relationer och resultatet visar att det finns otydligheter om vem källan är till uppgifter i polisförhören.

Syftet med studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Linguistics, var att undersöka hur svenska polisutredare återger de förhördas uttalanden.

Otydligt vem som säger vad
Förundersökningar är mångröstade och det är ofta flera personer som uttalar sig om de händelser som utreds. Det kan handla om såväl den målsägande, som säger sig ha varit utsatt för ett brott, som misstänkta och eventuella vittnen.

– För att det i förundersökningen ska bli tydligt vem som har sagt vad behöver skrivna referatförhör utformas omsorgsfullt, säger Ylva Byrman som är adjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet.

I de förundersökningar som undersökts vävde poliserna in olika röster i de nedskrivna förhören med ungefär samma tekniker som en romanförfattare använder.

– Till exempel växlar de ibland till direkt anföring utan att markera detta, säger Ylva Byrman.

Otydligt vad som är citat och inte
Studien visar att polisutredare inte är konsekventa med hur de skriver ner uttalanden från olika källor. Det är svårt för läsarna att avgöra om ord som har placerats inom citattecken är avsedda att presentera ordagranna citat eller inte. Studien visar även att det inte alltid framgår om yttranden är inbäddade i andra uttalanden, det vill säga om de kommer från en annan källa än den som förhörs.

– Sammantaget kan dessa otydligheter i texten dölja strukturen hos de ursprungliga händelserna och vem som är källan. Eftersom det blir oklart vem som är källan till uppgifter och utsagor i polisens förhör kan medborgarnas rättssäkerhet äventyras, säger Gunilla Byrman, professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet.

Materialet i studien kommer från 80 förundersökningar från fem olika polisstationer, där texterna har anonymiserats före forskarnas undersökning.

Kontakt:
Ylva Byrman, Göteborgs universitet, tel: 031-786 5298, e-post: ylva.byrman@gu.se
Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet, tel: 070-708 414, e-post: gunilla.byrman@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera