Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Örebro universitet har, tillsammans med forskare i Danmark, utvecklat en metod för studier av hur ämnesomsättningen hos mag-och tarm bakterier påverkar vår hälsa.
– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

Metoden som forskarna Tuulia Hyötyläinen och Matej Oresic har arbetat med och utvecklat i mer än tio år, används för metabolomikstudier – ett sätt att med kemisk analys få information om tusentals molekyler involverade i cellernas ämnesomsättning. Bland annat har de kunnat studera sambandet mellan ämnesomsättningen hos mag-och tarmbakterier och utvecklingen av diabetes, en studie som publicerades i Nature 2016.

– Men metoden kan användas av alla forskare som vill tillämpa metabolomik på sina studier, säger Matej Oresic, forskare i medicin vid Örebro universitet.

Metoder lika viktiga som resultat
Med hjälp av metoden som Örebroforskarna använder är det möjligt att i ett blodprov analysera omkring 2 000 metaboliter. Metaboliter är små molekyler som till exempel aminosyror, fett- och sockermolekyler som bildas vid ämnesomsättningen.

– Att samla in data är en viktig del av analysen men den biten är inte alltid lika tidskrävande som själva dataanalysen. Då ska de stora mängderna information vi får kopplas till olika biologiska och medicinska frågeställningar, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

I den publicerade artikeln beskrivs metodprotokollet i detalj. Ofta är just metoddelen i en vetenskaplig artikel svår att reproducera för andra forskare, särskilt i komplexa studier med stor mängd data.

– Vetenskapliga metoder är lika betydelsefulla som forskningsresultat. Det är viktigt att man använder sig av tillförlitliga metoder för att kunna producera data av hög kvalitet, förklarar Matej Oresic.

Förebygga glutenintolerans
Forskarduon arbetar nu med att kartlägga hur ämnesomsättningen hos små barn kan påverka utvecklingen av glutenintolerans senare i livet.

– Vi har sett förändringar i ämnesomsättningen av fetter hos bebisar innan de har blivit exponerade för gluten via kosten. Fyndet kan leda till en bättre förståelse för utvecklingen av glutenintolerans och på sikt också hjälpa oss att förebygga sjukdomen, säger Matej Oresic.

De undersöker också sambandet mellan exponering för olika miljöföroreningar tidigt i livet och utveckling av typ 1-diabetes.

– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag. Det är också intressant att studera vilka metaboliter som produceras av bakterier i tarmarna och hur dessa i sin tur påverkar vår ämnesomsättning, säger Tuulia Hyötyläinen.

– Sedan arbetar vi ständigt med att förbättra hela analysflödet, från provtagning till dataanalys. Och nu kan även andra forskare använda vår metod för sina studier, säger Matej Oresic.

Vad är metabolomik?

Metabolomikforskare studerar vår ämnesomsättning och hur förändringar i den påverkar vår hälsa och utveckling av olika sjukdomar. Vid Örebro universitet använder sig forskarna av flera metoder med vilka de kan analysera omkring 2 000 metaboliter. Metaboliter är små molekyler som är produkter av ämnesomsättningen i vår kropp. Forskningsfältet är relativt nytt och har vuxit sig stark de senaste åren.

Artikel om metoden:
A computational framework to integrate high-throughput ‘-omics’ datasets for the identification of potential mechanistic links, Nature protocols

Kontakt:
Tuulia Hyötyläinen, tuulia.hyotylainen@oru.se
Matej Oresic, matej.oresic@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera