Artikel från Lunds universitet

Nu kan vi med bara ett enkelt blodprov lättare diagnostisera patienter med svår hjärnskada efter hjärtstillestånd. Det innebär viktig information som kan ligga till grund för beslut om den fortsatta livsuppehållande behandlingen.

I studien analyserades prover från mer än 700 patienter som ingick i den hittills största internationella hjärtstoppsstudien.

– Proteinet neurofilament light (NFL) visade sig vara en utmärkt markör för att identifiera graden av hjärnskada efter hjärtstillestånd. Vi har  jämfört NFL med tre andra biomarkörer, däribland tau (som vare förra årets bästa markör), samt alla andra rutinmetoder som används för att förutspå utfall hos patienter efter hjärtstillestånd, säger en av författarna till studien, Marion Moseby Knappe, som är forskare vid Centrum för hjärtstopp och neurolog vid Lunds universitet.

Ett enkelt blodprov

Patienter som återupplivats efter ett hjärtstillestånd är oftast medvetslösa under de första dygnen till följd av hjärnskadan och ungefär hälften avlider. Med hjälp av neurofysiologiska mätningar, röntgenundersökningar och neurologiska undersökningar bildar sig läkarna en uppfattning om hur svår hjärnskada patienterna har drabbats av. Informationen ligger sedan till grund för beslut om att fortsätta eller avbryta den livsuppehållande behandlingen.

– Den nya metoden görs med hjälp av ett enkelt blodprov och den kan göra dessa bedömningar säkrare, säger Marion Moseby Knappe.


Tre av forskarna bakom den aktuella studien kring hjärtstopp. Från vänster: Tobias Cronberg, Marion Moseby Knappe och Niklas Mattsson. (Foto: Olle Dahlbäck)

– Det är dock viktigt att understryka att metoden är ny och att den än så länge bara används i forskningssammanhang. Om resultaten kan bekräftas i fler studier kommer man i framtiden att kunna bedöma prognos för återhämtning efter hjärtstillestånd tidigt och säkert. Därmed kan vi också bespara patienter och anhöriga onödigt lidande och göra vården effektivare, säger Tobias Cronberg, professor och neurolog vid Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus.

Halten av proteinet neurofilament light (NFL) i blodet är en bättre markör på hjärnskada än någon av de tillgängliga metoder som används i kliniskt bruk idag, menar forskarna bakom studien.

Forskarna fann att blodnivåerna av proteinet neurofilament light redan ett dygn efter hjärtstilleståndet överensstämde mycket väl med patienternas neurologiska funktionsnivå sex månader senare.

Studien:

Serum Neurofilament Light Chain for Prognosis of Outcome After Cardiac Arrest

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera