Efter den extremt torra sommaren, riskerar hästar avlivning på grund av foderbrist. Forskare vid SLU gör därför en snabb studie om halm kan vara ett fullgott alternativ till hö och ensilage – för att kunna ge ett besked redan tidigt i vinter.

Nu är det bråttom. Den mycket svåra torkan har orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa.

En lösning skulle kunna vara att ge hästar halm. En privat stiftelse donerar nu 340 000 kronor till en studie som ska vara färdig tidigt vinter, med professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i ledningen.

En grupp hästar (islänningar/russtyp) ska utfodras med två foderstater. En där en stor del av energin kommer från (bra) halm. Och en där halm inte ingår (samma näringsinnehåll i båda).

Magslemhinnan studeras efter 2–3 veckor med gastroskopi. Tarmaktivitet (ljud) dokumenteras och träcken analyseras på sitt vatteninnehåll och pH. Mätningarna kan ge en grov fingervisning om avsevärda förändringar sker i tarmmiljön.

– Rådgivningen rekommenderar generellt att man kan ge hästar halm, särskilt till feta hästar om man i övrigt har komponerat ihop en foderstat som fyller alla behov. Halm innehåller förhållandevis lite energi och ger hästarna tuggsysselsättning en längre tid än hö.

Hästar som får större grovfodergivor uppvisar inte lika mycket frustration och aggression i samband med utfodring som hästar på mindre grovfodergivor. På så sätt bidrar halmutfodring till bättre djurvälfärd.

Frågan är om halm är bra för hästarnas magar?

Det finns en del forskning redan om halm som foder för hästar:

  • En dansk studie gjord i fält antyder att hästar som fodras med halm har en ökad sannolikhet att få magsår. På grund av denna studie vill vissa foderföretag och en del europeiska forskare avråda från att använda halm till utfodring. Studien har dock stora begränsningar då uppgifter saknas om huruvida hästarna har fått i sig alla näringsämnen och angående kvaliteten på halmen.
  • Hygienanalyser på halm som används i stallar, visar att det är hög sannolikhet att halmen är ”dålig”, vilket förmodligen kan påverka magslemhinnan. I vissa europeiska länder undervisas veterinärstudenter om att halm ökar risken för kolik. I flera studier som försökt identifiera riskfaktorer för kolik har halm dock inte pekats ut som en riskfaktor.
  • Uppfattningen om att halm kan vara ohälsosamt för hästarna, kan också komma från äldre studier. I svensk litteratur från andra världskriget nämns att halmfoderstater möjligen kan öka risken för kolik. Författaren nämner också att det kan bero på att tarmens rörelse försämrats som en följd av vitaminbrist orsakad av en icke komplett foderstat.

Den aktuella studien startar under 2018 så att resultaten ska finnas tillgängliga senare i vinter. Den görs i samarbete med SLU:s djursjukhus och kan alltså vara viktig för hästar som annars riskerar att avlivas på grund av foderbrist.

Det är Marie-Claire Cronstedts stiftelse som finansierar studien.

– SLU är mycket tacksamt för den snabba hanteringen av gåvan. Detta gör det möjligt att kunna ge konkreta råd angående utfodring med halm redan denna vinter och det kan förhoppningsvis leda till god välfärd och hälsa hos hästar trots det svåra läget, säger Christine Jakobsson, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Kontakt:

Anna Jansson, professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, anna.jansson@slu.se
Sara Ringmark, post doc vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, sara.ringmark@slu.se
Christine Jakobsson. fundraising director, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, christine.jakobsson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera