Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Isens betydelse för hur planeten Mars landskap ser ut är lite av en gåta. Genom en ny metod ökar nu förståelsen för hur isen påverkat landskapet på de norra slätterna på Mars.

Den norra regionen på Mars består av flera låglänta slättområden som är fyllda med sediment. Forskarna antar att dessa områden förr har täckts av ett forntida hav.

– För närvarande domineras dessa områden av markbunden is, även på de breddgrader där is inte är i balans med det nutida klimatet, säger Andreas Johnsson vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Han har, tillsammans med ett internationellt forskarteam, utvecklat en ny metod för att få svar på olösta frågor om klimat och landskapsutveckling på Mars.

Isens ursprung höljt i dunkel

Forskarna har undersökt områdena Utopia, Acidalia, Arcadia Planitiae på planetens norra slätter.

Det är inte känt om det är ett svunnet hav eller mer geologiskt nutida istider som gett upphov till isen här. Hur gamla de tre landytorna är vet forskarna inte heller.

– Att kartlägga Mars landskap på småskaliga områden, som är kopplade till förekomst av is över stora områden, tar mycket lång tid. Därför har vi utvecklat en ny metod där landskapet bryts upp i 20×20 km stora rutor över en 300 km bred remsa från öst till väst på norra Mars.

Rutorna gav tillsammans en större bild som forskarna analyserat. Det här är den första sammanhängande kartläggningen av norra Mars landskap.

Kartläggning förbättrar förståelsen

Detaljstudier visar att det förekommer markbunden is nästan överallt i de tre undersökta låglänta slättområdena.

– Med den nya metoden kan vi kartlägga mycket stora geografiska områden på Mars på kortare tid än förut och dessutom få en bättre helhetsbild av landskapet. Vi hittade även nya landformer som inte beskrivits eller analyserats tidigare, säger Andreas Johnsson.

De tre studerade områdena på Mars (röda boxar).

Ett flera meter tjockt isrikt sediment draperar stora delar av Mars. Det är geologiskt ungt och anses vara bildat med hjälp av fruset vatten och små luftburna partiklar. Studierna visade att det här sedimentet har olika utbredning i de tre undersökta områdena.

– Genom kompletterande radarmätningar kunde vi identifiera markbunden is som är mycket äldre än sedimenttäcket. Den äldre isen har olika utbredning i de här tre låglänta slättområdena, säger Andreas Johnsson.

Han anser att studien öppnar för mer detaljerade undersökningar av sentida klimat och geologisk utveckling på Mars.

– Sammantaget visar studien att det norra slättlandskapet på Mars är en region med en komplex fördelning av markbunden is. Landformer som är kopplade till fruset vatten på Mars och deras ålder är väldigt intressant eftersom det ger oss möjligheter att förstå klimatets skiftningar över tid. Is är också viktigt i frågan om liv, men även som resurs för framtida bemannade resor till Mars, säger Andreas Johnsson.

Forskningsprojektet har möjliggjorts genom stöd från det internationella rymdforskningsinstitutet ISSI i Bern och studien som består av tre delar är publicerad i Journal of Geophysical Research – Planets.

Artikeln:

Gridmapping the Northern Plains of Mars: A New Overview of Recent Water‐ and Ice‐Related Landforms in Acidalia Planitia.

Kontakt:

Andreas Johnsson, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet,  andreasj@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera