Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det omtalade initiativet i Trelleborg att låta robotar besluta om försörjningsstöd upplevs ge snabbare service, ökat fokus på medborgaren och större effektivitet. Samtidigt är politiker och tjänstemän i kommunen kluvna: Den sökande hamnar i en sårbar position och det finns vissa brister i transparens kring vem som tar besluten, visar forskning vid Göteborgs universitet.

Som ett led i den pågående digitaliseringen av offentlig verksamhet har Trelleborgs kommun låtit digitalisera delar av sitt arbete riktat mot ekonomiskt bistånd, inom ramen för den så kallade Trelleborgsmodellen, genom att införa en handläggarrobot. Roboten är ett slags programvara som hämtar uppgifter från olika myndigheter, register samt den sökande och sedan räknar ut om den senare har rätt till försörjningsstöd.

Bidrar samtidigt till minskad transparens
Agneta Ranerup, professor i informatik, har intervjuat lokala politiker från både Moderaterna och Socialdemokraterna, ledande tjänstemän från arbetsmarknadsnämnden, handläggare samt läst och granskat rapporter i ämnet. I en nyligen presenterad studie diskuterar hon vilka värden de intervjuade ger uttryck för i relation till det automatiserade beslutsfattandet.

– Genom att digitalisera socialtjänsten är upplevelsen å ena sidan att service och effektivitet har ökat. Tiden från ansökan till beslut har kortats ned väsentligt och nu får de sökande svar inom cirka 1–2 dagar jämfört med cirka 7–8 dagar som tidigare, samtidigt som ansökningar kan behandlas dygnet runt istället för bara under kontorstid.

– Å andra sidan kan det upplevas som att processen brister i transparens gentemot medborgaren då vissa detaljer i det automatiserade förloppet kan vara svåra att förstå. Tjänstemän har också uttryckt en önskan om att få behålla alla delar av beslutsfattandet och inte lämna över delar till en robot i en avskild process så att kontakten med de sökande minskar, säger Agneta Ranerup.

Fler kommuner vill införa handläggarrobot
Användningen av en handläggarrobot är på gång att införas i flera svenska kommuner. Tanken är att få fler människor ut i jobb, samtidigt som socionomer och socialsekreterare avlastas från många och tidskrävande arbetsuppgifter. Projektet har dock stött på kritik i flera kommuner, bland annat i Kungsbacka där flera tjänstemän sagt upp sig i protest mot införandet av Trelleborgsmodellen.

– Detta visar på den komplexitet som finns vid införandet av automatiserat beslutsfattande som i Trelleborgsmodellen. I intervjuerna har flera personer uttryckt en motsättning där värdet av effektiviteten står i kontrast till oönskade förändringar i arbetsuppgifterna. Samtidigt förstår de flesta poängen med en strömlinjeformad och digitaliserad process för att skyndsamt hjälpa de människor som befinner sig i en tuff situation, säger Agneta Ranerup.

Studie:
Value positions in digitalization and automated decision-making in social work

Kontakt:
Agneta Ranerup, agneta.ranerup@ait.gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera