Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2011 kom en ny EU-lag som bestämde att alla bostadsföretag skulle agera på marknadsmässiga villkor, det innebar att även allmännyttiga bostadsföretag tvingades agera mera marknadsmässigt och koncentrera sig på vinst. Det visade sig dock att många av allmännyttans hyresgäster inte klarade av att vara kunder på en fri marknad.

Zahra Ahmadi visar i sin forskning hur svårt det är för de allmännyttiga bostadsföretagen att ta sitt sociala ansvar samtidigt som de förväntas agera marknadsmässigt. Det byggdes miljöhus med fina grönområden, men ingen hade råd att flytta in.

– En kommun kunde förut hjälpa bostadsföretagen att finansiera och tänka att behovet av bostäder var så stort att man var beredd att ta en förlust vid nybyggnation, men nu ska varje projekt ha sin avkastning, säger Zahra Ahmadi. Deras hyresgäster klarar inte att vara kunder på en fri marknad, tidigare kunde de allmännyttiga företagen ta ett större socialt ansvar.

Kaklade badrum och snygga tapeter
Bostadsföretagen försökte bli attraktiva genom att göra lite snyggare, till exempel med kaklade badrum och snygga tapeter. Här lyckades också en del kommunala bostadsbyggare genom att bygga så att bostäderna blev mer attraktiva.

– Det är jätteviktigt att företagen har koll på vad folk vill ha, men det handlar inte bara om att vara innovativ. En kommun försökte bygga miljöhus med hög standard, men människorna hade inte råd att hyra dem. De har trott att de lyssnat på kunderna och prestandan har varit byggstrategin, men de har inte gått igenom de ekonomiska förutsättningarna. Varje kommuns ekonomiska förutsättningar spelar stor roll när det gäller planering av byggstrategier.

Alla har inte råd
Zahra säger att det är mycket viktigt att de allmännyttiga företagen lyssnar på kundens behov och framförallt vad kunden har råd att betala och att man sedan bygger efter det, till exempel med en lägre standard.

– De kommunala företagen har inte känt att de behövt lyssna tillräckligt på vad människorna har råd att betala. Om de hade lyssnat så kanske de hade väntat med att bygga. De lyssnar inte tillräckligt, avslutar Zahra Ahmadi.

Avhandling:
The role of market orientation in public housing companies: a study of MO’s effect on construction strategies

Kontakt:
Zahra Ahmadi, 070-181 12 48, zahra.ahmadi@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera